HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2016. godinu
Četvrtak, 17. ožujka 2016. 09:43

Vijeće Komore je na svojoj 11. sjednici, održanoj 10. ožujka 2016. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2016. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2016. (PDF)

 

1.

Šumski reprodukcijski materijal (ŠRM) i zakonska legislativa u oplemenjivanju i očuvanju genetske raznolikosti šumskog drveća (R)

dr. sc.Mladen Ivanković,

dr. sc. Tibor Littvay,

dr. sc. Maja Gradečki Poštenjak, M. Popović, T. Licht - HŠIJ

2.

Gubar (Lymantria dispar) u Hrvatskoj – populacijska dinamika, suzbijanje i aktualna populacijska istraživanja

dr. sc. Milan Pernek,

mr. sc. Boris Liović,

Nikola Lacković - HŠIJ

3.

Unapređenje gospodarenja crnogoričnim šumskim kulturama u RH s mjerama prilagodbe klimatskim promjenama

dr. sc. Sanja Perić,

M. Tijardović - HŠIJ

4.

Invazivne vrste kukaca u šumama i opasnosti za hrvatsko šumarstvo (R)       

dr. sc. Dinka Matošević, HŠIJ

5.

Sustavi i tehnologije pridobivanja novih drvnih proizvoda u šumarstvu i njihove značajke

prof. dr. sc. Željko Zečić, ŠF

6.

Natura 2000: modeli praktične primjene u šumarstvu

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

7.

Aktualnosti u propisima  u području šumarstva i zaštite prirode

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

8.

Tehnički i fiziološki ksilofagni štetnici u kontekstu recentnih klimatskih ekstrema na području Gorskog kotara

prof. dr. sc. Boris Hrašovec, ŠF

9.

Aktualna zakonska i podzakonska regulativa u području zaštite na radu

Drago Klarić,

Zdenko Tomašić, HŠ

10.

Osnivanje nasada običnoga oraha u RH

ovisno o regiji

dr. sc. Tibor Littvay

11.

Mogućnost primjene novih metoda u procjeni kvalitete staništa za uzgoj divljači

izv. prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, AŠZ

12.

Nove znanstvene spoznaje u istraživanju uzročnika zoonoza u šumskim ekosustavima Hrvatske

prof. dr. sc.  Josip Margaletić, AŠZ

13.

Revizija nazivlja šumskih zajednica te uporaba EU klasifikacije šuma i staništnih tipova prema Direktivi o staništima EU (Natura 2000) u šumarskoj praksi

prof. dr. sc. Dario Baričević, AŠZ

14.

Sinergijsko djelovanje klimatskih promjena i unutarnje dinamike sastojine u procesu pojedinačnog odumiranja stabala hrasta lužnjaka

dr. sc. Stjepan Dekanić, Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava

15.

Ekološka proizvodnja – kontrola i certifikacija

dr. sc. Jadranka Roša, HŠ

16.

Priprema i provedba tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz PRR RH za 2014-2020.

Domagoj Troha, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, prof. dr. sc. Tibor Pentek, doc. dr. sc. Hrvoje Nevečerel

17.

Šumskogospodarska osnova područja RH za razdoblje 2016-2025.

mr. sc. Dubravko Janeš, HŠ

18.

Promjene u Pravilniku o uređivanju šuma – označavanje šumskog zemljišta prema odredbama međunarodnih propisa te problematika izvješćivanja prema Okvirnoj konvernciji UN-a o promjeni klime i Kyoto protokolu

mr. Goran Kovač (HŠ)

19.

Veliki arišev potkornjak – nova vrsta u Hrvatskoj (R)

mr. Krunoslav Arač (HŠ);

dr. sc. Milan Pernek (HŠIJ)

20.

Uvjeti i način kretanja roba i usluga u području šumarstva, lovstva i drvne industrije nakon ulaska RH u punopravno članstvo EU

poziv HKIŠDT

21.

Aktualnosti u području lovstva

poziv HKIŠDT

22.

Obrazovanje u sektoru

poziv HKIŠDT

23.

Međunarodni ugovori i obveze RH u sektoru šumarstva

poziv HKIŠDT

24.

Šumsko-odštetni cjenik

poziv HKIŠDT

25.

Odredbe Natura 2000 – prepoznavanje, praćenje i kartiranje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta

poziv HKIŠDT

26.

Dozvoljene kemijske supstance u šumarstvu s obzirom na odredbe FSC certifikata

poziv HKIŠDT

27.

Smanjenje šteta pri iskorištavanju šuma na tlu i dubećim stablima

poziv HKIŠDT

28.

Šumski red

poziv HKIŠDT

29.

Greške drva - prepoznavanje

poziv HKIŠDT

* HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb; HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;

   ŠF – Šumarski fakultet Zagreb; HŠI – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko; MP - Ministarstvo poljoprivrede; 

   AŠZ - Akademija šumarskih znanosti

   (R) – većinu predavanja moguće je organizirati kroz više regionalnih seminara/predavanja

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru