HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 

Filter 

  • Odluke 20. redovite Skupštine Komore

    20. sjednica Skupštine Komore održana je 02. listopada 2014. godine. Na temelju članka 10. Zakona o HKIŠDT, a zbog isteka mandata članovima tijela Komore i strukovnih razreda, Skupština Komore donijela je Odluku o raspi...
  • Međunarodni skup „Potpora šumarskom sektoru kroz EU fondove“

    U prostorijama Hrvatske gospodarske komore 06. listopada 2014. godine održan je međunarodni skup pod nazivom „Potpora šumarskom sektoru kroz EU fondove“, kojega su, uz Komoru, suorganizatori Hrvatske šume d.o.o., Ured za raz...
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru