HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Zapošljavanje magistara urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša
Srijeda, 19. ožujka 2014. 16:50

Na inicijativu Komore, u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održan je 03. ožujka 2014. godine sastanak predstavnika ministarstva, Šumarskoga fakulteta i Komore, vezano uz mogućnosti zapošljavanja magistara urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša. Više...

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru