HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Izmjene i dopune Zakona o šumama
Utorak, 12. kolovoza 2014. 10:23

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama objavljen je dana 31. srpnja 2014. godine, Narodne novine br. 94/14 te je stupio na snagu 08. kolovoza 2014. godine.

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru