HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Program stručnoga usavršavanja za 2015. godinu
Petak, 06. ožujka 2015. 10:21

Vijeće Komore je na svojoj drugoj sjednici, održanoj 26. veljače 2015. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2015. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2015. (PDF)

 

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvoditelj

1.

Promjene u uređivanju i gospodarenju šumama koje donosi novi Pravilnik o uređivanju šuma (R)

mr. sc. Dubravko Janeš, HŠ

2.

EU fondovi u šumarstvu (R)

Domagoj Troha, HŠ

3.

Obveze šumarskog sektora u okviru obveza RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime, Kyoto protokolu i EU Odluci 529/EU/2013 (R)

mr. Goran Kovač, HŠ

4.

Veliki arišev potkornjak – nova vrsta u Hrvatskoj (R)

mr. Krunoslav Arač, dr. sc. Milan Pernek

5.

Procjena vitalnosti stabala za potrebe unaprjeđenja doznake stabala (R)

prof. dr. sc. Ivica Tikvić, ŠF /

Vlatko Petrović, HŠ

6.

Potrajno gospodarenje tartufima u šumskim ekosustavima Hrvatske (R)

prof. dr. sc. Ivica Tikvić, ŠF;

Christian Gallo, HŠ

7.

Gubar (Lymantria dispar) u Hrvatskoj – populacijska dinamika, suzbijanje i aktualna populacijska istraživanja (R)

dr. sc. Milan Pernek, mr. sc. Boris Liović, N. Lacković, HŠI

8.

Šumski reprodukcijski materijal (ŠRM) kao osnova stabilnosti i adaptabilnosti šumskih nasada – proizvodnja i primjena (R)

dr. sc. Sanja Perić, M. Tijardović, HŠI

9.

Monitoring šumskih ekosustava (R)

dr. sc. Tamara Jakovljević, HŠI

10.

Sustavi pridobivanja novih drvnih proizvoda u šumarstvu i njihove značajke (R)

prof. dr. sc. Željko Zečić, ŠF

11.

Certifikacija šuma (R)

Ratko Matošević, Branko Meštrić

12.

Nacionalni akcijski plan RH za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) za razdoblje 2013-2023. – uloga i zakonske obveze šumarske struke (R)

Suzana Trninić

13.

Nacionalni sustav inventarizacije emisija i odliva stakleničkih plinova u sektoru LULUCF (R)

dr. sc. Igor Stankić, Delfa Radoš

14.

Ekološki monitoring Natura 2000 šumskih staništa (R)

prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Vlatko Petrović, doc. dr. sc. Damir Ugarković, mr. sc. Dubravko Janeš

15.

Aktualnosti u propisima - šumarstvo (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

16.

Aktualnosti u propisima - zaštita prirode i okoliša (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

17.

Invazija „invazivnih“ štetnih kukaca ne zaobilazi niti Hrvatsku (R)

prof. dr. sc. Boris Hrašovec, ŠF

18.

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 89/14)

prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, ŠF

19.

Edukacija za doznaku u jednodobnom gospodarenju (R)

mr. sc. Branko Belčić, HŠ

20.

Aktualnosti iz područja zaštite na radu (R)

Drago Klarić, Zdenko Tomašić, HŠ

21.

EUTR direktiva (R)

dr. sc. Aida Kopljar, Robert Lacić, MP

22.

Uvjeti i način kretanja roba i usluga u području šumarstva, lovstva i drvne industrije nakon ulaska RH u članstvo EU

poziv HKIŠDT

23.

Aktualnosti u području lovstva

poziv HKIŠDT

24.

Obrazovanje u sektoru

poziv HKIŠDT

25.

Međunarodni ugovori i obveze RH u sektoru šumarstva

poziv HKIŠDT

* HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb; HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;

   ŠF – Šumarski fakultet Zagreb; HŠI – Hrvatski šumarski institut; MP - Ministarstvo poljoprivrede

   (R) – predviđeno organiziranje kroz više regionalnih seminara/predavanja

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru