HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Smjernice za izradu elaborata radilišta
Utorak, 22. prosinca 2015. 07:49

Vijeće Komore je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine usvojilo prijedlog Smjernica za izradu elaborata radilišta za radove u šumarstvu.

Dokument je izradila radna skupina imenovana odlukom Vijeća. Prijedlog akta bio je objavljen na web stranici Komore, uz poziv svim članovima Komore na dostavu primjedbi.

Izrada elaborata stručni je posao koji pripada u fazu pripreme radova, i kojega obavljaju ovlašteni inženjeri.

Smjernice su alat koji treba poslužiti ovlaštenim inženjerima u otklanjanju potencijalnih nejasnoća i nedoumica u ovom stručnom poslu, neovisno o trenutnoj tvrtki zaposlenja kao i o naručitelju posla.

Ove Smjernice predstavljaju početnu osnovu za daljnji razvoj i ujednačavanje izrade ovakvih dokumenata. Kao podloga za izradu Smjernica korištena je dosadašnja praksa u izradi ovih dokumenata.

Očekujemo da će njihova primjena rezultirati razvojem aktivnosti na izradi sličnih akata te boljom praksom, kako bismo koristeći iskustva stečena prilikom njihove primjene, u budućim izdanjima Smjernice nadopunili, korigirali i prilagodili potrebama prakse i posla.

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru