HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Izbori 2018
Petak, 26. listopada 2018. 11:25
Index članka
Izbori 2018
Peta sjednica Razreda inženjera šumarstva
Četvrta (izborna) sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije
Obavijesti
Sve stranice

 

Novi saziv Skupštine Komore

 

Nakon provedenih izbora, dana 18. prosinca 2018. godine održana je sjednica Skupštine Komore u novom sazivu.

Za predsjednicu Komore u mandatu 2018-2022. godina izabrana je Silvija Zec, dipl.ing.šum., imenovani su članovi Vijeća te izabrani članovi Nadzornoga odbora Komore.

 

Zapisnik 31. sjednice Skupštine Komore

 

Odluka o imenovanju članova Vijeća Komore

 

Odluka o verifikaciji mandata izabranih članova Skupštine Komore

 

Odluka o izboru članova Nadzornoga odbora Komore

 

Odluka o izboru predsjednice Komore

 

Financijski plan za 2019. godinu

 

Temeljni program rada za 2019. godinu

 

Odluka o razrješenju članova tijela Komore

 

 


 

Peta sjednica Razreda inženjera šumarstva

 

Dana 08. prosinca 2018. godine u 11:00 sati, u dvorani Beethoven hotela Antunović, održana je peta (izborna) sjednica Razreda inženjera šumarstva. Nakon provedenoga kandidacijskoga postupka, neposredno, tajnim glasovanjem, za novoga predsjednika strukovnoga razreda izabran je Zvonimir Mišić. Njegov protukandidat, prof. dr. sc. Ivan Martinić javnim je glasovanjem izabran u Odbor razreda.

 

 

Dosadašnji predsjednik razreda inženjera šumarstva, prof. dr. sc. Tibor Pentek zahvalio je svima na suradnji u protekle četiri godine.

 

Za članove Odbora razreda inženjera šumarstva (ukupno 6 članova), izabrani su: Ivica Đurčević, dr. sc. Krunoslav Indir, Darko Mikičić, Tomislav Užarević, Denis Štimac i prof. dr. sc. Ivan Martinić.

 

       

 

Za predstavnike strukovnoga razreda u Skupštini Komore izabrani su: mr. Krešimir Žagar, Damir Miškulin, Silvija Zec, Samir Glavaš i Marijan Bedeković. Za predstavnike Razreda inženjera šumarstva u Nadzornom odboru Komore, Skupštini Komore su predloženi: mr. sc. Marica Beljo Rečić, Ivan Melvan, Antun Pehaček, Vlatko Petrović i Oliver Vlainić.

 

  

 

Zapisnik pete (izborne) sjednice strukovnoga razreda inženjera šumarstva

 

Odluka o izboru članova tijela razreda i tijela Komore.

 


 

Četvrta (izborna) sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije

 

Dana 30. studenoga 2018. godine, u prostorijama Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, održana je četvrta sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije. S obzirom da je istekao mandat članovima tijela strukovnoga razreda i tijela Komore, ova sjednica bila je i izborna.

 

Nakon provedenoga kandidacijskoga postupka, tajnim je glasovanjem za novu predsjednicu Razreda inženjera drvne tehnologije izabrana Andreja Čunčić Zorić, dipl.ing.drv.ind.

 


Dosadašnji, treći predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije prof. dr. sc. Vladimir Jambreković zahvalio je svima na suradnji u protekle četiri godine. Za članove Odbora razreda inženjera drvne tehnologije, izabrani su:

 •  Damir Bošković,
 •  prof. dr. sc. Mladen Brezović,
 • Jelena Buconjić,
 • Josip Janeš,
 • Miroslav Očko i
 • Dario Šćuka

 

Za predstavnike strukovnoga Razreda u Skupštini Komore izabrani su:

 • doc.dr. sc.Josip Ištvanić,
 • prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković,
 • prof. dr. sc.Darko Motik,
 • prof. dr. sc.Tomislav Sinković i
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Vlaović.

 

 

Za predstavnike Razreda inženjera drvne tehnologije u Nadzornom odboru Komore, Skupštini Komore predloženi su: prof. dr. sc. Mladen Brezović i izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja.

 

 

 

Zapisnik sjednice ovdje.

Odluka o izboru članova tijela razreda i tijela Komore.

  

Obavijest Izbornoga povjerenstva Komore

 

Izborno povjerenstvo je obavilo dio pripremnih aktivnosti određenih Odlukom Skupštine Komore (klasa: 321-01/18-04/30-4, urbroj: 349-04/18-1004 od 24. listopada 2018. godine). Ove aktivnosti obuhvaćaju utvrđivanje biračkoga popisa te njegovu objavu na Internet stranici; izradu lista kandidata za tijela Komore i strukovnoga razreda (abecednim redom). Slijedom odluka Izbornoga povjerenstva, dana 21. studenoga 2018. godine, objavljujemo:

 

-          popis birača – razred inženjera šumarstva,

-          popis birača – razred inženjera drvne tehnologije,

 

-          liste kandidata – razred inženjera šumarstva,

-          liste kandidata – razred inženjera drvne tehnologije,

 

-          Zapisnik prve sjednice Izbornoga povjerenstva.

 

Prigovori i žalbe na odluke Izbornoga povjerenstva mogu se podnijeti u roku 7 dana od dana objave važećih lista kandidata.

 

 


 

Na svojoj 30. redovitoj sjednici, Skupština Komore donijela je Odluku o raspisivanju izbora. Izborni postupak odvijat će se prema usvojenoj Dinamici.

Kandidacijski obrasci:

  - za člana Skupštine

  - za predsjednika strukovnoga razreda inženjera šumarstva
  - za predsjednika strukovnoga razreda inženjera drvne tehnologije

  - za člana odbora strukovnoga razreda

  - za člana Nadzornoga odbora

 

 

 

 

 

 

 

Izbori 2014

 

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru