HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
86. sjednica Povjerenstva za licenciranje
Utorak, 17. svibnja 2016. 09:26

Na svojoj 86. sjednici, održanoj 12. svibnja 2016. godine, Povjerenstvo za licenciranje je razmatralo zahtjeve za izdavanje licencije. Popis licenciranih izvoditelja radova na dan 16. svibnja 2016. godine možete pogledati ovdje.

 
Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za svibanj 2016. godine
Ponedjeljak, 02. svibnja 2016. 09:07

Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za svibanj 2016. godine možete pogledati ovdje.

 
Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za ožujak/travanj 2016.
Ponedjeljak, 21. ožujka 2016. 07:49

Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za ožujak/travanj 2016. godine možete pogledati ovdje.

 
Postupak vezan uz čekiće licenciranih izvođača
Ponedjeljak, 21. ožujka 2016. 07:13

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije izdaje odobrenje za izradu čekića licenciranim izvođačima, nositeljima odgovarajuće licencije, sukladno Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/15) i Pravilnikom o postupku izrade čekića i izdavanje popratnica (klasa: 321-01/15-04/23-1, ur.broj: 349-04/15-299/1).

Više...
 
Prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, novi predsjednik Komore
Četvrtak, 17. ožujka 2016. 19:32

Na 25. sjednici Skupštine, održanoj 10. ožujka 2016. godine, zbog mirovanja statusa dosadašnjega predsjednika, Damira Felaka, članovi Skupštine su iz reda svojih članova izabrali novoga predsjednika Komore, prof. dr. sc. Tomislava Poršinskoga. Po funkciji, prof.dr.sc. Poršinsky predsjednik je Vijeća i Skupštine Komore.

Skupština Komore je usvojila i izvještaj o radu Vijeća Komore te radu Komore u 2015. godini.

 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2016. godinu
Četvrtak, 17. ožujka 2016. 09:43

Vijeće Komore je na svojoj 11. sjednici, održanoj 10. ožujka 2016. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2016. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

Više...
 
Prezentacija „Iznošenje drva (šumske žičare, helikopter)“
Četvrtak, 17. ožujka 2016. 08:15

Objavljujemo prezentaciju - prof. dr. sc.Tomislav Poršinsky: „Iznošenje drva (šumske žičare, helikopter)“.

 
Peta radionica EU projekta
Subota, 13. veljače 2016. 00:08

U sklopu EU projekta „Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru“, 18. veljače 2016. godine će se održati 5. radionica u Karlovcu. Više informacija na EU projekti.

 
Predsjednik Komore zastupnik u 8. sazivu Hrvatskoga sabora
Ponedjeljak, 01. veljače 2016. 09:56

Predsjednik Komore, Damir Felak, izabran je u 8. saziv Hrvatskoga sabora. S obzirom da je imenovan na javnu i profesionalnu dužnost, status u Komori mu miruje. Na temelju odredbi članka 49. Statuta Komore te zaključaka sjednice Vijeća Komore od 29. siječnja 2015. godine, spriječenoga predsjednika s istim ovlastima do daljnjega zamjenjuje predsjednik Razreda inženjera šumarstva, prof.dr.sc. Tibor Pentek. Skupština Komore će na svojoj idućoj sjednici izabrati predsjednika Komore iz reda svojih članova.

 
Izvještaji licenciranih izvoditelja
Utorak, 05. siječnja 2016. 12:00

Odredbama novoga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije (klasa: 321-01/15-04/24-4, urbroj: 349-04/15- 1272/1 od 21. prosinca 2015. godine), članak 13., utvrđena je obveza nositelja licencija na dostavu pisanoga izvještaja o ugovorenim i izvršenim količinama do zaključno 28. veljače za prethodnu poslovnu godinu. Upućujemo licencirane izvoditelje radova na dostavu izvještaja u odgovarajućoj tablici.

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
 
Časopis Hrvatske Šume
 
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru