HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Predsjednik Komore zastupnik u 8. sazivu Hrvatskoga sabora
Ponedjeljak, 01. veljače 2016. 09:56

Predsjednik Komore, Damir Felak, izabran je u 8. saziv Hrvatskoga sabora. S obzirom da je imenovan na javnu i profesionalnu dužnost, status u Komori mu miruje. Na temelju odredbi članka 49. Statuta Komore te zaključaka sjednice Vijeća Komore od 29. siječnja 2015. godine, spriječenoga predsjednika s istim ovlastima do daljnjega zamjenjuje predsjednik Razreda inženjera šumarstva, prof.dr.sc. Tibor Pentek. Skupština Komore će na svojoj idućoj sjednici izabrati predsjednika Komore iz reda svojih članova.

 
Izvještaji licenciranih izvoditelja
Utorak, 05. siječnja 2016. 12:00

Odredbama novoga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije (klasa: 321-01/15-04/24-4, urbroj: 349-04/15- 1272/1 od 21. prosinca 2015. godine), članak 13., utvrđena je obveza nositelja licencija na dostavu pisanoga izvještaja o ugovorenim i izvršenim količinama do zaključno 28. veljače za prethodnu poslovnu godinu. Upućujemo licencirane izvoditelje radova na dostavu izvještaja u odgovarajućoj tablici.

 
Novi pravilnik o postupku licenciranja
Utorak, 29. prosinca 2015. 08:43

Skupština Komore je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijela novi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije.

 
Smjernice za izradu elaborata radilišta
Utorak, 22. prosinca 2015. 07:49

Vijeće Komore je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine usvojilo prijedlog Smjernica za izradu elaborata radilišta za radove u šumarstvu.

Više...
 
Novi Popis preporučene stručne literature
Utorak, 22. prosinca 2015. 07:38

Vijeće Komore je na svojoj sjednici usvojilo Popis preporučene stručne literature - prijedlog  Povjerenstva za stručne ispite.

Više...
 
Poziv na predlaganje tema za Plan SU za 2016. godinu
Ponedjeljak, 21. prosinca 2015. 07:32

Institucijama u sektoru šumarstva upućen je poziv na predlaganje tema koje bi bile uvrštene u Program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2016. godinu. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na predlaganje tema predavanja. Upute predavačima ovdje.

 
Dostava javnom objavom
Ponedjeljak, 21. prosinca 2015. 07:04

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku, javnom objavom dostavljamo obavijest o oduzimanju licencije broj 0625, Obrtu za sječu drva i druge usluge "ŠUMARSTVO DILJ", Levanjska Varošs obzirom da su bili neuspješni pokušaji redovne dostave rješenja o oduzimanju licencije nositelju licencije.

 

 
Prvi natječaj za šumarske mjere
Ponedjeljak, 23. studenog 2015. 07:41

26. svibnja 2015. godine Europska komisija je odobrila i usvojila Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., a ovih dana objavljen je prvi natječaj za šumarske mjere (NN 125/2015). Rok za podnošenje prijava počinje teći od 07. prosinca 2015. i traje do 07. lipnja 2016. godine.

Više...
 
Evidencija čekića i popratnica
Četvrtak, 19. studenog 2015. 08:20

Slijedom odredbi Pravilnika o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/2015), Komora vodi evidenciju izrađenih i izdanih čekića i popratnica. Pregled licenciranih izvođača radova, kojima su izdani čekići i popratnice moguć je na web stranici Komore, preglednik lijevo, „Čekići i popratnice“, odnosno na ovom linku.

Više...
 
Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za studeni 2015.
Ponedjeljak, 02. studenog 2015. 07:54

Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za studeni 2015. godine možete pogledati ovdje.

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
 
Časopis Hrvatske Šume
 
Lovočuvar.info