HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 

Filter 

  •                                          Sretan Božić i uspješnu novu 2016. godinu             ...
  • Novi Popis preporučene stručne literature

    Vijeće Komore je na svojoj sjednici usvojilo Popis preporučene stručne literature - prijedlog  Povjerenstva za stručne ispite. ...
  • Poziv na predlaganje tema za Plan SU za 2016. godinu

    Institucijama u sektoru šumarstva upućen je poziv na predlaganje tema koje bi bile uvrštene u Program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2016. godinu. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na predlaganje tema predavanja. ...
  • Dostava javnom objavom

    Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku, javnom objavom dostavljamo obavijest o oduzimanju licencije broj 0625, Obrtu za sječu drva i druge usluge "ŠUMARSTVO DILJ", Levanjska Varoš, s obziro...
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
 
Časopis Hrvatske Šume
 
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru