HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Struktura Komore

Prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, novi predsjednik Komore

 

Na 25. sjednici Skupštine, održanoj 10. ožujka 2016. godine, zbog mirovanja statusa dosadašnjega predsjednika, Damira Felaka, članovi Skupštine su iz reda svojih članova izabrali novoga predsjednika Komore, prof.dr.sc. Tomislava Poršinskoga. Po funkciji, prof.dr.sc. Poršinsky predsjednik je Vijeća i Skupštine Komore.

 

TIJELA KOMORE


Skupština Komore - 10 članova (5 razred inženjera šumarstva, 5 razred inženjera drvne tehnologije) - članak 9. i 10. Zakona i članak 38-46 Statuta.

U Skupštini Komore osigurava se razmjerna zastupljenost strukovnih razreda. Skupština, između ostaloga, donosi Statut i druge opće akte, na prijedlog Vijeća i ostale provedbene akte; donosi temeljni program rada; donosi godišnji proračun; donosi odluku o visini upisnine i članarine; donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore te raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima u okviru zadataka Komore.

Članovi Skupštine Komore (mandat 2014-2018)
Iz razreda inženjera šumarstva:
     prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, dipl.ing.šum. - predsjednik

     Oliver Vlainić, dipl.ing.šum.   

     mr. Mandica Dasović, dipl.ing.šum.
     Stjepan Blažičević, dipl.ing.šum.
Iz razreda inženjera drvne tehnologije:
     doc.dr.sc. Zoran Vlaović, dipl.ing.drv.teh.

     doc.dr.sc. Josip Ištvanić, dipl.ing.drv.ind.
     prof.dr.sc. Ivica Grbac, dipl.ing.drv.ind.
     Andreja Čunčić Zorić, dipl.ing.drv.ind.

     Mirjana Jurki, dipl.ing.drv.ind.
 

Vijeće Komore - čine ga predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda - nadležnosti definirane člankom 11. Zakona i člankom 50-53 Statuta.

Vijeće Komore utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Komore te predlaže odluke, zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini Komore. Vijeće brine o izvršavanju Programa rada, općih akata i odluka Skupštine te osigurava izvođenje javnih ovlasti putem odgovarajućih službi, povjerenstava i radnih skupina. Uređuje provedbu stručnih ispita, osigurava stručno usavršavanje članova te osigurava zastupanje strukovnih i socijalnih interesa članova i drugo.

Članovi Vijeća Komore (mandat 2014-2018)
prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, dipl.ing.šum. - predsjednik Komore

prof.dr.sc. Tibor Pentek, dipl.ing.šum. - predsjednik Razreda inženjera šumarstva
prof.dr.sc. Vladimir Jambreković, dipl.ing.drv.ind. - predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije

Nadzorni odbor - 5 članova - nadležnosti definirane člankom 12. Zakona i člankom 55. Statuta.

Nadzorni odbor Komore nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata, materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Komore te nadzire rad Stručne službe Komore.

Članovi Nadzornoga odbora Komore (mandat 2014-2018)
mr.sc. Marica Beljo Rečić, dipl.ing.šum.
Ivan Melvan, dipl.ing.šum.
Antun Pehaček, dipl.ing.šum.
prof.dr.sc. Mladen Brezović, dipl.ing.drv.ind.
prof.dr.sc. Vlatka Jirouš Rajković, dipl.ing.drv.ind.
 

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru te odgovara za zakonitost rada Komore. Po funkciji predsjedava Vijeću i Skupštini Komore, čije sjednice saziva i čije odluke je dužan provoditi.

 

Predsjednik Komore 

prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky, dipl.ing.šum.


Tijela Komore, mandat 2006-2010

Tijela Komore, mandat 2010-2014

 

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
 
Časopis Hrvatske Šume
 
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru