HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Zakoni i propisi

 

Zakon o šumama (NN 68/2018)

 

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu  - Urednički pročišćeni tekst (NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 82/06129/08, 80/10124/10145/11 - RUSRH, 25/12 i OiRUSRH 68/12); NN 94/14)

  

Pravilnik o uređivanju šuma (NN 79/15)

 

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih, popratnici i šumskom redu (NN 17/15, 57/17)  

 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

 

Uredba o ekološkoj mreži - Urednički pročišćeni tekst (NN 124/13 i 105/15)

 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

  

Šumsko-odštetni cjenik (NN 37/15)

 

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15)

 

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07 i 15/15)

 

 

 

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru