HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Zakoni i propisi

 

Zakon o šumama (NN 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020, 145/2020, 101/2023 i 36/2024)

 

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu  - Urednički pročišćeni tekst (NN 75/09, 61/11, 56/1314/14, 32/19)

  

Pravilnik o uređivanju šuma (NN 97/2018, 101/2018, 31/2020 i 99/2021)

 

Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu (NN 71/19) 

 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/2018)

 

Uredba o ekološkoj mreži - Urednički pročišćeni tekst (NN 124/13 i 105/15)

 

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

  

Šumsko-odštetni cjenik (NN 37/15)

 

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15 i 30/2018 - izvan snage

 

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 46/2021

 

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 98/2021- novo

 

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07 i 15/15)

 

 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru