HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Ostali linkovi
 
 Ministarstvo poljoprivrede
 
Hrvatske šume Hrvatske šume d.o.o.
 
Šumarski institut Hrvatski šumarski institut
 
Šumarski fakultet Šumarski fakultet
 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 
Drvo i namještaj

Drvo i namještaj (časopis)

 
Hrvatsko šumarsko društvo Hrvatsko šumarsko društvo
 

                                                        

      

 

Hrvatska udruga za arborikulturu


 

 


 

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru