HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Politika privatnosti

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, NN 85/15, NN 69/22

 

Službenik za informiranje: Krešimir Stojaković, dipl.iur.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje:
 

 • pisanim putem na adresu:

              Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
              Prilaz Gjure Deželića 63, 10 000 Zagreb 

 • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 • telefaksom na broj: 01/376-5504
 • telefonom na broj: 01/376-5501
   

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. Informacija je u smislu Zakona svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenata, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan retpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.
 
Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

 
Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/2014, NN 15/14, NN 141/22).

 

Zahtjev za pristup informacijama      pdf        doc

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije      pdf        doc

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija      pdf        doc

 

 

Zaštita osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; tel: 01/376-5501

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu       pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu       pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu       pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu       pdf

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI      File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

 

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, kao tijelo javnoga sektora, nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.hkisdt.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je uglavnom usklađena sa  Zakonom te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Nepristupačni sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona, Komora je provela početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti  te je utvrđeno da zbog nerazmjernog opterećenja (trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta ne podržava), određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • pojedini tablični prikazi sadrže veću količinu podataka, a zbog opsežnosti i podataka u tablici nije im pridruženo sažeto objašnjenje na hrvatskom jeziku ili su zaglavlja tablica teže pregledna;
 • pojedini dokumenti .pdf, .doc ili .xlsx  datoteke se otvaraju klikom na link, bez posebnoga atributa naslova;
 • krajnjem korisniku  nije omogućena promjena boje i vrste fonta ,
 • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta,
 • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je 09. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102.

Za pripremu Izjave korištena je metoda samoprocjene, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata (Ace it - Accessibility Evaluator).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas: telefonom na 01/376-5501, 01/376-5502 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15NN 69/22).

 

             

Kontakt :

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19

10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

www.pristupinfo.hr

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru