HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Izbori 2014
Novi saziv Skupštine Komore
 
17. prosinca 2014. godine održana je sjednica Skupštine Komore u novom sazivu.

Za predsjednika Komore u mandatu 2014-2018. godina izabran je Damir Felak, dipl.ing.šum., imenovani su članovi Vijeća te izabrani članovi Nadzornoga odbora Komore.

Zapisnik i Odluke Skupštine možete vidjeti ovdje.

 

 
Četvrta sjednica Razreda inženjera šumarstva
 

Nakon provedenoga kandidacijskoga postupka, neposredno, tajnim glasovanjem, za novoga predsjednika strukovnoga razreda izabran je prof. dr. sc. Tibor Pentek.

 

 

Dosadašnji predsjednik razreda inženjera šumarstva, akademik Igor Anić zahvalio je svima na suradnji u protekle četiri godine. Najviše glasova dobio je novoizabrani član Odbora razreda, Denis Štimac, koji je i zamjenik predsjednika razreda inženjera šumarstva.

 

    


Za ostale članove Odbora razreda inženjera šumarstva (ukupno 6 članova), izabrani su: Ivica Ðurčević, Darko Mikičić, mr. sc. Branko Belčić, dr. sc. Krunoslav Indir i Terezija Užarević.

Za predstavnike strukovnoga razreda u Skupštini Komore izabrani su: Oliver Vlainić, prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, mr. Mandica Dasović, Stjepan Blažičević i Damir Felak. Za predstavnike razreda inženjera šumarstva u Nadzornom odboru Komore, Skupštini Komore su predloženi: mr. sc. Robert Abramović, mr. sc. Marica Beljo Rečić, Ivan Melvan i Antun Pehaček.

 

U sklopu sjednice održano je i predavanje iz Plana stručnoga usavršavanja za 2014. godinu, pod nazivom „Međunarodni ugovori i obveze RH u sektoru šumarstva“; predavač je mr. sc. Goran Gregurović (Ministarstvo poljoprivrede).

 

 

 

Zapisnik sjednice ovdje.

 

 

 
Treća sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije
 

14. studenoga 2014. godine na Šumarskom fakultetu održana je treća sjednica inženjera drvne tehnologije. S obzirom da je istekao mandat članovima tijela strukovnoga razreda i tijela Komore, ova sjednica bila je i izborna.

Nakon provedenoga kandidacijskoga postupka, javnim je glasovanjem za novoga predsjednika Razreda inženjera drvne tehnologije izabran prof. dr. sc. Vladimir Jambreković.

 


Dosadašnji, drugi predsjednik Razreda inženjera drvne tehnologije, a sada član Odbora razreda inženjera drvne tehnologije, Damir Bošković zahvalio je svima na suradnji u protekle četiri godine. Za članove Odbora razreda inženjera drvne tehnologije, izabrani su: prof. dr. sc. Andrija Bogner, Damir Bošković, prof. dr. sc. Mladen Brezović, prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, Josip Janeš i Ingrid Badrov.


  


Za predstavnike strukovnoga Razreda u Skupštini Komore izabrani su: doc. dr. sc. Zoran Vlaović, doc. dr. sc. Josip Ištvanić, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Anreja Čunčić Zorić i Mirjana Jurki.
Za predstavnike Razreda inženjera drvne tehnologije u Nadzornom odboru Komore, Skupštini Komore predloženi su: prof.dr.sc. Mladen Brezović i prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković.

Zapisnik sjednice ovdje.

 

  

 


 

Sjednica Razreda inženjera šumarstva

 

Četvrta (izborna) sjednica strukovnoga Razreda inženjera šumarstva održat će se 22. studenoga 2014. godine u 11:00 sati hotelu Antunović (dvorana Tomislav), Zagrebačka avenija 100a, Zagreb. Poziv možete pogledati ovdje.

 


 

Sjednica Razreda inženjera drvne tehnologije

 

Treća (izborna) sjednica strukovnoga Razreda inženjera drvne tehnologije održat će se 14. studenoga 2014. godine u 15:00 sati na Šumarskom fakultetu. Poziv možete pogledati ovdje.

 


 

Obavijest Izbornoga povjerenstva Komore

 

Izborno povjerenstvo je obavilo dio pripremnih aktivnosti određenih Odlukom Skupštine Komore (klasa: 321-01/14-04/20-3, urbroj: 349-04/14-722 od 02. listopada 2014. godine). Ove aktivnosti obuhvaćaju utvrđivanje biračkoga popisa te njegovu objavu na Internet stranici; izradu lista kandidata za tijela Komore i strukovnoga razreda (abecednim redom, u slučaju izrade glasačkih listića). Slijedom odluka Izbornoga povjerenstva, objavljujemo:

 

-          popis birača – razred inženjera šumarstva,

 

-          popis birača – razred inženjera drvne tehnologije,

 

-          liste kandidata – razred inženjera šumarstva,

 

-          liste kandidata – razred inženjera drvne tehnologije.

 

Prigovori i žalbe na odluke izbornoga povjerenstva mogu se podnijeti u roku 7 dana od dana objave važećih lista kandidata.

 


 

Na svojoj 10. redovitoj sjednici, Skupština Komore donijela je Odluku o raspisivanju izbora. Izborni postupak odvijat će se prema usvojenoj Dinamici.

Kandidacijski obrasci:

  - za člana Skupštine

  - za predsjednika strukovnoga razreda inženjera šumarstva
  - za predsjednika strukovnoga razreda inženjera drvne tehnologije

  - za člana odbora strukovnoga razreda

  - za člana Nadzornoga odbora

 


 

Pravila razreda inženjera šumarstva

 

 

Pravila razreda inženjera drvne tehnologije

 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru