HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Međunarodni skup „Potpora šumarskom sektoru kroz EU fondove“
Utorak, 07. listopada 2014. 12:35

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore 06. listopada 2014. godine održan je međunarodni skup pod nazivom „Potpora šumarskom sektoru kroz EU fondove“, kojega su, uz Komoru, suorganizatori Hrvatske šume d.o.o., Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski centar za razminiranje i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Uz predstavnike organizatora, u radu skupa sudjelovali su predstavnici poljskih i slovačkih državnih šuma, predstavnici Koordinacijskog centra za projekte zaštite okoliša te predstavnici Ministarstva infrastrukture i razvoja Republike Poljske.

 

 

Tijekom skupa predstavljena su iskustva šumarskog sektora Poljske i Slovačke u korištenju EU fondova u financijskoj perspektivi 2007. - 2013. te planovi za financijsku perspektivu 2014. - 2020. Također, tijekom trajanja posjeta poljskih i slovačkih šumara vodit će se i razgovori o mogućnostima buduće suradnje šumarskog sektora Poljske i Slovačke sa šumarskim sektorom u Republici Hrvatskoj te će se informirati relevantne institucije u Republici Hrvatskoj o mogućnostima sufinanciranja projekata u šumarstvu iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Većina preostalih minski sumnjivih  površina u našoj zemlji su šumska područja, a gotovo polovica se nalazi unutar ekološke mreže Europske unije, Natura 2000. Postojanje minski sumnjivih površina ima, između ostalog, izravan negativan učinak na ta vrijedna prirodna područja jer onemogućava održivo upravljanje šumskim bogatstvom.

Republici Hrvatskoj se kao članici Europske unije pruža mogućnost korištenja europskih fondova za potrebe razminiranja, zaštite i obnove šuma. Primjer je projekt revitalizacije zaštićenih šumskih područja u dunavsko-dravskoj regiji koji će omogućiti razminiranje šuma na području Parka prirode „Kopački Rit“ i Regionalnog parka Mura-Drava. Projekt je u visokom stupnju pripreme zahvaljujući uspješnoj suradnji Hrvatskih šuma s Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske kao i Hrvatskog centra za razminiranje, Hrvatskih voda i Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske.

 

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru