HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
IZDANJA KOMORE
Četvrtak, 11. lipnja 2015. 08:43

Vodič kroz EU fondove za šumarski sektor

 

26. svibnja 2015. godine Europska komisija je odobrila i usvojila Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. U izradi ovog Programa za sektor šumarstva sudjelovala je i radna skupina sastavljena od predstavnika svih relevantnih šumarskih institucija, uz koordinaciju nadležnog ministarstva.

Tim povodom, Komora izdaje Vodič kroz EU fondove za šumarski sektor, koji daje pregled i ostalih operativnih programa kao i Programa Unije, odnosno EU fondova koji su na raspolaganju šumarskom sektoru u novom programskom razdoblju EU-a 2014.-2020.

Autori  Vodiča su Victoria Jane Primhak, konzultantica za EU fondove i Domagoj Troha, EU projekt menadžer. Autori će Vodič ažurirati slijedom eventualnih promjena u idućem razdoblju. Vodič je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

 

Smjernice za izradu elaborata radilišta

 

Vijeće Komore je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine usvojilo prijedlog Smjernica za izradu elaborata radilišta za radove u šumarstvu. 

Dokument je izradila radna skupina imenovana odlukom Vijeća. Prijedlog akta bio je objavljen na web stranici Komore, uz poziv svim članovima Komore na dostavu primjedbi.

Izrada elaborata stručni je posao koji pripada u fazu pripreme radova, i kojega obavljaju ovlašteni inženjeri.

Smjernice su alat koji treba poslužiti ovlaštenim inženjerima u otklanjanju potencijalnih nejasnoća i nedoumica u ovom stručnom poslu, neovisno o trenutnoj tvrtki zaposlenja kao i o naručitelju posla.

Ove Smjernice predstavljaju početnu osnovu za daljnji razvoj i ujednačavanje izrade ovakvih dokumenata. Kao podloga za izradu Smjernica korištena je dosadašnja praksa u izradi ovih dokumenata.

Očekujemo da će njihova primjena rezultirati razvojem aktivnosti na izradi sličnih akata te boljom praksom, kako bismo koristeći iskustva stečena prilikom njihove primjene, u budućim izdanjima Smjernice nadopunili, korigirali i prilagodili potrebama prakse i posla.

 

 

Brošura "10 godina HKIŠDT"

 

U povodu obilježavanja 10 godina postojanja Komore održana je Prva konferencija ovlaštenih inženjera šumarstva i drvne tehnologije od 13. do 16. listopada 2016. godine, u Šibeniku, hotel Solaris. Tom prigodom objavili smo i brošuru o 10 godina rada Komore.

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru