HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Novi sveučilišni priručnik
Ponedjeljak, 02. studenog 2015. 07:52

    

    Grupa autora sa Šumarskoga fakulteta izdala je novi sveučilišni priručnik iz strukovnoga područja Drvna tehnologija: „Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva“. Više...

 

 

                                                        

 
» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (aktivne članove)
» Pretražite baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu
Časopis Hrvatske Šume
Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru