HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2018.
Četvrtak, 22. ožujka 2018. 10:24

Vijeće Komore je na svojoj sjednici, održanoj 13. ožujka 2018. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2018. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2018. (PDF)

 

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

1.

Značaj klonskih sjemenskih plantaža (KSP) i nove tehnologije očuvanja kvalitete šumskog sjemena za budućnost hrvatskog šumarstva (R)

dr.sc. Tibor Littvay

2.

Upoznavanje s propisima OECD-a i međunarodnom trgovinom ŠRM (R)

dr.sc. Tibor Littvay

3.

Poznavanje etologije životinja kao preduvjet kvalitetne zaštite šuma (R)

prof.dr.sc. Josip Margaletić (ŠF)

4.

Utjecaj oštećenja na žiru hrasta lužnjaka i kori mladih biljaka poljskoga jasena od sitnih glodavaca na obnovu sastojina (R)

prof.dr.sc. Josip Margaletić (ŠF)

5.

Organizacija zaštite na radu na šumskim radilištima – pravni okvir i izvedbeni planovi (R)

Drago Klarić, Zdenko Tomašić (HŠ)

6.

Uspostavljanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada – nepresušni izvor konflikata između sektora šumarstva, poljoprivrede i zaštite prirode (R)

mr.sc. Konrad Kiš

(Dvokut-ecro d.o.o.)

7.

Primjena novih tehnologija daljinskih istraživanja u šumarstvu (LIDAR te multispektralne satelitske snimke) (R)

dr.sc. Alen Berta (Oikon d.o.o.)

8.

Novi oblici šumskih proizvoda i njihove značajke (R)

prof.dr.sc. Željko Zečić (ŠF)

9.

Politika klimatskih promjena, šumarstvo i

niskougljični razvoj (R)

dr.sc. Igor Stankić, Delfa Radoš, dr.sc. Vladimir Jelavić

(Ekonerg d.o.o.)

10.

Kontrola i certifikacija ekološke proizvodnje (R)

dr.sc. Jadranka Roša (HŠ)

11.

Ispitivanje mogućnosti primjene bespilotnih letjelica (dron DJI INSPIRE 2) u šumarstvu s osvrtom na pravnu regulativu (R)

dr.sc. Jadranko Vlahinja, Dario Krapinec (HŠ)

12.

Investicijske analize u šumarstvu (R)

izv.prof.dr.sc. Stjepan Posavec, dr.sc. Karlo Beljan (ŠF)

13.

Natura 2000: zadaće struke i modeli praktične primjene u šumarstvu (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić (ŠF)

14.

Novosti u propisima : novi Zakon o šumama, novi

Zakon o zaštiti prirode, Natura 2000 propisi (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić (ŠF)

15.

Kriteriji određivanja gustoće primarne šumske

prometne infrastrukture (R)

prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky (ŠF)

16.

Određivanje etata glavnog prihoda u šumama

narušene dobne strukture (R)

doc.dr.sc. Krunoslav Teslak (ŠF)

17.

Planiranje i provedba raznodobnog načina gospodarenja (R)

doc.dr.sc. Krunoslav Teslak (ŠF)

18.

Mehanizirani sustavi pridobivanja drva (R)

doc.dr.sc. Dinko Vusić (ŠF)

19.

Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda (R)

izv.prof.dr.sc. Matija Landekić (ŠF)

20.

Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka (R)

izv.doc.dr.sc. Marijan Šušnjar; Marin Bačić (ŠF)

21.

Postupanje šumarske inspekcije (R)

Marko Tomljanović, Anđelko Grospić, Zrinoslav Galović (MP)

22.

Odredbe Natura 2000 – prepoznavanje, praćenje i kartiranje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta (R)

mr.sc. Dubravko Janeš (HŠ)

23.

Integrirana zaštita i suzbijanje štetnika drvenastog

bilja u urbanim uvjetima (R)

prof.dr.sc. Boris Hrašovec (ŠF)

24.

Kontroling radnih strojeva u gospodarenju šumama

mr. Branko Sitaš (HŠ)

25.

Šumsko-uzgojna istraživanja u nacionalnim parkovima RH – aktivna ili pasivna zaštita (R)

dr.sc. Tomislav Dubravac (HŠIJ)

26.

Monitoring šumskih ekosustava (R)

dr.sc.Tamara Jakovljević (HŠIJ)

27.

Značajke sjemena i rasadnička proizvodnja nekih

vrsta roda Sorbus L. (R)

doc.dr.sc. Damir Drvodelić (ŠF)

28.

Urbano šumarstvo, zelena arhitektura

poziv HKIŠDT

29.

Međunarodni ugovori i obveze RH u sektoru šumarstva

poziv HKIŠDT

* HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;  HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb;

  ŠF – Šumarski fakultet Zagreb;  HŠIJ – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko; 

* većinu predavanja moguće je organizirati kroz više regionalnih seminara/predavanja (R)

 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru