HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za studeni/prosinac 2018.
Srijeda, 07. studenog 2018. 15:06

Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za studeni/prosinac 2018. godine možete vidjeti ovdje.

 

Raspored održavanja programa stručnoga usavršavanja za studeni/prosinac 2018.

 

R.br

Datum

Mjesto

Tema

Predavač

Odluka

Kontakt osoba

1.

08.11.2018.

Senj, dvorana UŠP Senj, 14:00 sati

Novosti u propisima: novi Zakon o šumama, novi Zakon o zaštiti prirode, Natura 2000 propisi;

 

Kontroling radnih strojeva u gospodarenju šumama

 

prof.dr.sc. Ivan Martinić

 

 

 

mr. Branko Sitaš

Plan 2018

 

 

 

 

 

 

HKIŠDT; HŠD Ogranak Senj

2.

13.11.2018.

Ogulin, dvorana Gradske knjižnice; 14:00 sati

 

Kontrola i certifikacija ekološke proizvodnje;

 

Mehanizirani sustavi pridobivanja drva

dr.sc. Jadranka Roša

 

doc. dr.sc. Dinko Vusić

Plan 2018

 

 

 

HKIŠDT; HŠD ogranak Ogulin

3.

15.11.2018.

Split, dvorana Društva arhitekata,

13:00 sati

Uspostavljanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu radi

podizanja višegodišnjih nasada – nepresušni izvor konflikata između

sektora šumarstva, poljoprivrede i zaštite prirode;

 

Natura 2000: zadaće struke i modeli praktične primjene u šumarstvu

 

mr.sc. Konrad Kiš

 

 

 

 

 

 

 

prof.dr.sc.  Ivan Martinić

Plan 2018

 

 

 

 

 

 

 

HKIŠDT;

HŠD ogranak Dalmacija

4.

21.11. 2018.

Buzet, Lugarnica Livade, 12:00 sati

Natura 2000: zadaće struke i modeli praktične primjene u šumarstvu;

 

Novosti u propisima: novi Zakon o šumama, novi Zakon o zaštiti prirode, Natura 2000 propisi;

 

Odredbe Natura 2000 – prepoznavanje, praćenje i kartiranje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta

 

prof.dr.sc. Ivan Martinić

 

 

 

prof.dr.sc. Ivan Martinić

 

 

mr.sc. Dubravko Janeš

 

 

 

 

 

 

 

Plan 2018

HKIŠDT; HŠD Ogranak Buzet

5.

22.11.2018.

Zagreb, dvorana HŠD-a; 14:00 sati

Investicijske analize u šumarstvu;

 

Određivanje etata glavnog prihoda u šumama narušene dobne strukture

izv.prof.dr.sc. Stjepan Posavec, dr.sc. Karlo Beljan

 

doc.dr.sc. Krunoslav Teslak

Plan 2018

HKIŠDT; HŠD Ogranak Zagreb

6.

23.11.2018.

Bjelovar, Rasadnik „Sjevernjaci“ u Utiskanima, 13:00 sati

 

Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka;

 

Kontroling radnih strojeva u gospodarenju šumama

 

prof.dr.sc. Marijan Šušnjar, Marin Bačić

 

 

 

mr. Branko Sitaš

Plan 2018

HKIŠDT; HŠD Ogranak Bjelovar

7.

27.11.2018.

Vinkovci, Šumarija Vrbanja, 13:00 sati

 

Utjecaj oštećenja na žiru hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kori mladih biljaka poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) od sitnih glodavaca na obnovu sastojina;

 

Novi oblici šumskih proizvoda i njihove značajke

 

 

prof.dr.sc. Josip Margaletić

 

 

 

prof.dr.sc. Željko Zečić

Plan 2018

HKIŠDT; HŠD Ogranak Vinkovci

8.

28.11.2018.

Koprivnica, dvorana šumarije Koprivnica, 13:00 sati

 

Postupanje šumarske inspekcije

 

Kontoling radnih strojeva u šumarstvu

 

Ministarstvo poljoprivrede

 

mr. Branko Sitaš

Plan 2018

HKIŠDT; HŠD Ogranak Koprivnica

9.

30.11.2018.

Gospić, Dvorana KIC-a, 14:00 sati

Poznavanje etologije životinja kao preduvjet kvalitetne zaštite šuma

 

prof.dr.sc. Josip Margaletić

 

Plan SU

HKIŠDT; HŠD Ogranak Gospić

10.

04.12.2018.

 

Delnice,

Lovački dom, 13:00 sati

 

Kontroling radnih strojeva u gospodarenju šumama

 

Odredbe Natura 2000 – prepoznavanje, praćenje i kartiranje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta

 

 

mr. Branko Sitaš

 

mr.sc. Dubravko Janeš

Plan SU

HKIŠDT; HŠD Ogranak Delnice

11.

11.12.2018.

Sisak, dvorana UŠP Sisak, 14:00 sati

 

Određivanje etata glavnog prihoda u šumama narušene dobne strukture

 

Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda

 

doc.dr.sc. Krunoslav Teslak

 

 

izv.prof.dr.sc. Matija Landekić

Plan SU

HKIŠDT; HŠD Ogranak Sisak

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru