HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2019. godinu
Ponedjeljak, 18. ožujka 2019. 11:49

Vijeće Komore je na svojoj 2. sjednici, održanoj 06. ožujka 2019. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2019. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2019. (PDF)

 

 

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

1.

Genetski modificirani organizmi (GMO) istine i zablude

dr. sc. Tibor Littvay

2.

Predstavljanje aktualnih mogućnosti financiranja iz fondova EU, primjeri projekata i izazovi s kojima se kao prijavitelji najčešće susrećemo na području UŠP Split 

Zoran Šunjić, HŠ

3.

Planiranje i provedba raznodobnog načina gospodarenja (R)

doc. dr. sc. Krunoslav Teslak, ŠF

4.

Dozvoljena odstupanja u realizaciji etata (R)

doc. dr. sc. Krunoslav Teslak, ŠF

5.

Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorska škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka (R)

izv. doc. dr. sc. Marijan Šušnjar; Marin Bačić, ŠF

6.

Nedrvni šumski proizvodi – mogućnosti korištenja (R)

prof. dr. sc. Željko Zečić, ŠF

 

7.

Mogućnosti primjene podataka daljinskih istraživanja iz različitih izvora za potrebe šumarstva (R)

prof. dr. sc. Renata Pernar

izv. prof. dr. sc. Ante Seletković

dr. sc. Ivan Balenović; ŠF/HŠIJ

8.

Prognoze populacije mrazovaca i utjecaj temperature zraka na intenzitet brsta lisne mase hrasta lužnjaka (R)

dr. sc. Krunoslav Arač, HŠ

9.

Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda (R)

doc. dr. sc. Matija Landekić, ŠF

10.

Natura 2000: zadaće struke i modeli praktične primjene u šumarstvu (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

11.

Novosti u propisima: novi Zakon o šumama, novi Zakon o zaštiti prirode, Natura 2000 propisi (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

12.

Prilagodljivost hrasta lužnjaka na sušni stres

prof. dr. sc. Željko Škvorc, ŠF

13.

Bonitiranje-bonitet-kapacitet

prof. dr. sc. Marijan Grubešić,

doc.dr. sc. Kristijan Tomljanović,ŠF

14.

Kvaliteta drva temeljena na fizikalnim i mehaničkim svojstvima drva

prof. dr. sc. Tomislav Sinković, ŠF

15.

Kakvoća šumskih biogoriva

doc. dr. sc. Dinko Vusić, ŠF

16.

Zelena ekonomija – bioekonomija – šumarstvo

izv.prof. dr. sc. Stjepan Posavec,ŠF

17.

Biorafinerije

izv.prof. dr. sc. Alan Antonović,ŠF

18.

Izvješćivanje o šumarstvu Republike Hrvatske prema međunarodnim obvezama (R)

mr. Goran Kovač, HŠ

19.

Koncepti upravljanja projektima s primjerima iz prakse - domaći i međunarodni projekti

Marija Bajica, Oikon

20.

Utjecaj podrezivanja korijena na kvalitetu sadnica hrasta lužnjaka (Quercus  robur L.)

mr. sc. Zdravko Brekalo, HŠ

21.

Mogućnosti razvoja urbanog šumarstva u poduzeću Hrvatske šume d.o.o.

Damir Dramalija, HŠ

22.

EU fondovi / Mjera 8.5.1. – Konverzija degradiranih šumskih sastojina i kultura

mr.sp. Marko Šašek,

23.

Nove obveze koje propisuje Pravilnik o uređivanju šuma

mr.sc. Dubravko Janeš, HŠ

24.

Srednja udaljenost privlačenje drva

dr. sc. Andreja Đuka, ŠF

25.

Inspekcijski nadzor u šumarstvu

MP/DI

26.

Licenciranje izvođača radova u šumarstvu

HKIŠDT

* HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;  HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb;  

  ŠF – Šumarski fakultet Zagreb;  HŠIJ – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko;    MP – Ministarstvo poljoprivrede;

   DI - Državni inspektorat

* većinu predavanja moguće je organizirati kroz više regionalnih seminara/predavanja (R)

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru