HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Pravilnik o cijenama usluga – informacija
Srijeda, 10. srpnja 2019. 11:01

Zbog brojnih upita o izradi i donošenju Pravilnika o cijenama i standardu usluga Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije - podsjetnik:

  • sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06), navedeni Pravilnik donosi Skupština Komore, uz prethodnu suglasnost nadležnoga ministarstva;
  • radna skupina imenovana odlukom Vijeća dovršila je rad na prijedlogu Pravilnika tijekom 2011. godine
  • prijedlog razmatran na 13. sjednici Skupštine Komore, održanoj 06.7.2011. godine – na sugestiju Vijeća Komore, upućen na javni uvid svim članovima Komore, objavljen na web stranici, primjedbe, dopune i korekcije zatražene do kraja kolovoza 2011. godine,
  • na 14. sjednici Skupštine Komore, održanoj 22.12.2011. godine, primjedbe za radove iz područja uređivanja šuma i šumske infrastrukture; probacija i korekcija za radove iz područja uređivanja šuma dovršena tijekom 2013., a za radove iz područja šumske infrastrukture krajem 2016. godine,
  • nakon usuglašavanja na 26.sjednici Skupštine, održanoj 20.prosinca 2016.godine, prijedlog upućen na mišljenje Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja

Agencija dostavila mišljenje dana  17.8.2017.godine, koje u nekoliko točaka smatra prijedlog Pravilnika spornim za segment tržišnoga natjecanja. U bitnom se navodi kako je donošenje Pravilnika sporno sve dok postoje odredbe Statuta i Kodeksa, koje određuju odgovornost u slučaju nepoštivanja odredbi Pravilnika.

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru