HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
FORESTS IN WOMEN'S HANDS
Četvrtak, 27. kolovoza 2020. 08:14

                                                FORESTS IN WOMEN'S HANDS

 

                                                     ŠUME U RUKAMA ŽENA

 

Projekt Fem4Forest „Šume u rukama žena“ započeo je u srpnju 2020. i uključuje 14 partnera iz 10 država (Slovenija, Hrvatska, Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Srbija, Rumunjska, Češka, Bugarska i Ukrajina). Projekt se financira iz Programa transnacionalne suradnje Interreg DUNAV. Vodeći partner na projektu je Gozdarski inštitut  Slovenija, a projekt vodi dr. sc. Nike Krajnc. Uz Hrvatsku komoru inženjera šumarstva i drvne tehnologije, projektni partner iz Hrvatske je i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika.

U okviru projekta Fem4Forest naglasit ćemo različite uloge žena u šumarstvu, ali i šire, u šumskom opskrbnom lancu. Istražit ćemo različite mogućnosti za aktivnije sudjelovanje žena u upravljanju šumama kao i na tržištu rada i na različitim razinama odlučivanja. Kroz brojne pilot projekte u Dunavskoj regiji, cilj je identificirati različite mogućnosti za aktivniju ulogu žena kroz prijenos ideja i primjera dobre prakse.

 

Glavni cilj projekta Fem4Forest je jačanje šumarskoga sektora na lokalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj razini, posebno kroz jačanje uključenosti i sposobnosti žena podržavanjem njihove ravnopravne prisutnosti i kompetencija na tržištu u Dunavskoj regiji. Projekt nudi novi inovativni pristup edukaciji i mentorstvu koji će omogućiti aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru.

 

Na temelju komparativne studije i izbora primjera dobre prakse, predstavit ćemo različite mogućnosti zapošljavanja žena u šumarstvu u državama koje sudjeluju u projektu. Planirane aktivnosti su potaknute potražnjom i usmjerene na tri najvažnije komponente: socijalna uključenost, spolna jednakost i ekonomska neovisnost. Sukladno pristupu više sudionika, Fem4Forest potiče autentičnu i snažnu uključenost ciljnih skupina koje će biti angažirane u različitim aktivnostima kako bi izrazili svoje potrebe i zajedno kreirali primjere dobre prakse. Na taj način će se razviti model Fem4Forest (akcijski plan temeljen na potražnji, kampanja podizanja svijesti, mentorski rad i program obuke) za integraciju žena. S posebnim osvrtom na problem mladih i dugoročno nezaposlenih žena u ruralnim područjima, također ćemo doprinijeti višoj stopi zaposlenosti u Dunavskoj regiji u duljem razdoblju.

 

U Hrvatskoj se žene nalaze također i na važnim pozicijama u sektoru, brojne su i šumovlasnici, a udio žena u šumarstvu se povećava. Ne postoji specijalizirana udruga koja bi povezala žene u šumarstvu. Sudjelovanjem u ovom projektu cilj nam je učiniti ulogu žena u šumarstvu Hrvatske vidljivijom, ponuditi im nove mogućnosti sudjelovanja u sektoru te kroz primjere dobre prakse, ukoliko bude interesa, organizirati različite oblike udruživanja, edukacije i mentorstva.

 

ID PROJEKTA:

NAZIV: Šume u rukama žena- Forests in women ‘s hands

Akronim: Fem4Forest

Projekt br.: DTP3-500-1.2 Fem4Forest

Datum početka: 01.7.2020. Datum završetka: 31.12.2022.

Proračun projekta: 1,6 milijuna €

Partneri: 14 partnera, iz 10 država (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru