HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Stručno usavršavanje za nastavnike i mentore u sklopu projekta
Nedjelja, 11. listopada 2020. 09:09
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u suradnji s partnerima na projektu „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta”, Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Drvnim klasterom Slavonski hrast i Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, od 30. rujna do 01. listopada 2020. godine organizirao edukaciju stručnog usavršavanja mentora i nastavnika o mentoriranju studenata.
 
 

Sudjelovalo je više od 40 budućih mentora i nastavnika (uživo i virtualno). Studenti će u suradnji s mentorima u tvrtkama i nastavnicima na Fakultetu rješavati problemske zadatke na koje će nailaziti u realnom sektoru. Na taj način će ih se dodatno osposobljavati da budu spremni za tržište rada i ostanu kod svojih mentora kao mogućih budućih, potencijalnih poslodavaca.

Na kraju prvoga dana radionice, održan je drugi sastanak projektnoga tima.

Prethodno je održana provedba stručne prakse za studente Šumarskog fakulteta na području NP Sjeverni Velebit na kojoj je prisustvovalo 14 studenata u trajanju 20 dana.
 
 
 
 
 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru