HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2021. godinu
Četvrtak, 01. travnja 2021. 07:29

 

Vijeće Komore je na svojoj 13. sjednici, održanoj 17. ožujka 2021. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2021. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2021. (PDF)

 

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

1.

Urbano šumarstvo u Hrvatskoj, Europi i svijetu (R)

prof. dr. sc. Ivica Tikvić, ŠF; Damir Dramalija, HŠ

2.

Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda (R)

doc. dr. sc. Matija Landekić, ŠF

3.

Tehnike rada i mjere sigurnosti pri radu na stablima u urbanim sredinama (R)

doc. dr. sc. Matija Landekić, ŠF

4.

Natura 2000 i šume – mjere i dobra praksa provedbe očuvanja ekološke mreže Natura 2000 u  šumarstvu (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

5.

Kvaliteta drva temeljena na fizikalnim i mehaničkim svojstvima drva (R)

Tomislav Sinković, ŠF

6.

Počela gospodarenja divljom svinjom (Sus scrofa) u kultiviranom krajobrazu

prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, ŠF

7.

Problematika izloženosti drvnoj prašini na radu u šumarstvu i drvnoj industriji (R)

prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović, ŠF

8.

Nedrvni šumski proizvodi – mogućnosti korištenja (R)

prof. dr. sc. Željko Zečić, ŠF

9.

Mobilne aplikacije – korisna inovacija u šumarstvu? (R) 

doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec, ŠF; doc. dr. sc. Hrvoje Nevečerel, ŠF

10.

Trgovanje ugljikom i niskougljični razvoj- utjecaj na gospodarenje šumama (R)

dr. sc. Igor Stankić, Ekonerg

11.

Utjecaj invazivnih vrsta drveća na održavanje urbanih zelenih površina (R)

Damir Dramalija, HŠ

12.

Kontroling radnih strojeva u proizvodnji drvnih sortimenata (R)

mr. sp. Branko Sitaš, HŠ

13.

Referentna razina za šume prema Uredbi (EU) 2018/841 – novi izazov za šumarstvo

mr. sp. Goran Kovač, HŠ

14.

Zakonske obveze šumarstva koje nisu propisane Zakonom o šumama nego drugim zakonima

mr. sc. Dubravko Janeš, HŠ

15.

Hrastova mrežasta stjenica - pojava, širenje, biljke hraniteljice i mogućnosti monitoringa uz pomoć vegetacijskog indeksa (NDVI) sa satelitskih snimaka

dr. sc. Krunoslav Arač, Tomislav Mađerić, HŠ

16.

Analiza postojećih regulativa i metoda pri monitoringu šumske vegetacije te analiza legislative vezane za tehnologije i proces vršenja monitoringa bespilotnim letjelicama (R)

Boris Ljubojević, HŠ

17.

Mogućnosti primjene blizupredmetnih daljinskih istraživanja u šumarstvu

dr. sc. Ivan Balenović,

Luka Jurjević (HŠI)

18.

Prijedlog križanja provenijencija zbog relativno zatvorenog genofonda šumskih vrsta prilikom prirodne obnove

poziv HKIŠDT

19.

Nove tehnologije i mogućnosti u određivanju tečajnog godišnjeg prirasta

poziv HKIŠDT

20.

Provedba odrednica Programa za gospodarenje gospodarskim jedinicama s Planom upravljanja područjem ekološke mreže u praksi

poziv HKIŠDT

21.

Značaj, tumačenje i primjena u praksi odredaba zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz šumarstvo (ZOŠ, Pravilnik o uređivanju, Pravilnik o doznaci, …)

poziv HKIŠDT

 

22.

Međunarodni ugovori i obveze RH u sektoru šumarstva

poziv HKIŠDT

23.

Strategija EU za šume – nakon 2020.

poziv HKIŠDT


* HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;       HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb;  

  ŠF – Šumarski fakultet Zagreb;      HŠIJ – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko;      

  

* većinu predavanja moguće je organizirati kroz više regionalnih seminara/predavanja (R)

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru