HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Prvi rezultati projekta „Šume u rukama žena“
Ponedjeljak, 19. travnja 2021. 11:08

Međunarodni projekt „Šume u rukama žena“ (Fem4Forest) započeo je u srpnju prošle godine u suradnji 14 partnera iz 10 država dunavske regije (Austrija, BIH, Bugarska, Češka, Hrvatska, Njemačka, Ukrajina, Rumunjska, Slovenija, Srbija). Uz Komoru, partner iz Hrvatske je i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika.

 

Prvi koraci projekta predstavljeni su u „Izvješću o trenutnoj situaciji i poziciji žena u šumarstvu u dunavskoj regiji“. Objava cjelovitog izvješća planirana je za kraj 2021 godine, kad će biti javno dostupno kao opsežan pregled stanja u šumarstvu dunavske regije s naglaskom na položaj žena u šumarskom sektoru.

Svaka država iznijela je informacije o načinu gospodarenja te mogućnostima zaposlenja i statusu žena u šumarskom sektoru, bilo kao vlasnica šuma, zaposlenica i/ili donositeljica odluka.

Izvješće je sastavljeno od 10 individualnih pregleda stanja svake države koja sudjeluje u projektu te je dodatno podijeljeno na sljedeća poglavlja:

 • Šumarski sektor
 • Tržište rada i mogućnosti zaposlenja u području šumarstva
 • Vlasništvo šuma
 • Administracija
 • Tvrtke i institucije u šumarstvu i vezanim strukama
 • Pregled postojećih inicijativa za podršku ženama u šumarstvu.

Ono što je iz izvješća vidljivo i zajedničko državama te na čemu će se temeljiti predstojeće aktivnosti projekta je sljedeće:

 • Žene u šumarskom sektoru ne sudjeluju u jednakom broju kao muškarci
 • Žene u edukacijskom sustavu i trening programima sudjeluju u manjem postotku od muškaraca, iako raste udio žena koje diplomiraju na šumarskim fakultetima
 • Uloga muškaraca i žena u šumarskom sektoru se gleda vrlo tradicionalno
 • Postoji mali broj žena uzora u šumarskom sektoru
 • Vlasnici šuma su u velikoj većini muškarci te puno aktivnije koriste svoju šumu
 • Postoji manjak podrške ženama u šumarstvu u obliku udruženja, inicijativa te trening programa.

U sljedećim koracima provedbe projekta, višedionički pristup omogućit će snažnu involviranost ciljanih skupina koje će biti uključene u razne aktivnosti kako bi podijelile svoje mišljene i potrebe, a analizom i pregledom trenutne situacije u državama sudionicama kreirat će se integracijski model. To će se postići prikupljanjem informacija iz prve ruke, od šumarskih stručnjakinja koje rade u struci i industriji te vlasnica šuma, putem online upitnika čija je provedba trajala do 14. travnja.

Tijekom travnja i svibnja planiraju se intervjui šumarskih stručnjakinja, ali i žena koje su na samom početku svoje karijere u šumarskom sektoru. Organizacija okruglih stolova sa stručnjacima, donositeljima odluka te ženama-uzorima u šumarstvu je također jedan od važnih elemenata kojim će se pokrenuti vrlo važna rasprava o ravnopravnosti žena u šumarstvu.

Rezultati navedenih aktivnosti postat će temelj pri donošenju važnih odluka i nužnih koraka za bolju integraciju žena u šumarskom sektoru.

Izradom cjelovitog izvješća započela je analiza potreba tržišta i stanja u šumarskom sektoru pojedinih država, koja predstavlja prvi korak i temelj svih drugih aktivnosti u projektu. Projekt će demonstrirati širenje ideja i primjera dobre prakse kroz niz pilot aktivnosti u dunavskoj regiji kako bi potaknuli da žene, sukladno svojim sposobnostima i jednakim mogućnostima, zauzmu položaj u šumarskom sektoru te unaprijede svoja poduzeća, ali i kompetencije na europskom tržištu.

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru