HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Četvrti sastanak partnera projekta Fem4Forest
Ponedjeljak, 07. ožujka 2022. 12:21

U očekivanju sastanka partnera projekta Fem4Forest koji se će održati u organizaciji hrvatskih projektnih partnera (Komora i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika) dana 9. i 10. ožujka u Opatiji, naše su misli i podrška s kolegama i partnerima iz Ukrajine (FORZA, Agency for sustainable development of the Carpathian region).

Na sastanku će projektni partneri razmotriti dosadašnju provedbu projekta, aktualne aktivnosti te izradu nacionalnih akcijskih planova.  

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru