HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Održan četvrti sastanak partnera projekta Fem4Forest
Subota, 19. ožujka 2022. 07:19

Šest mjeseci nakon našeg prethodnog susreta, 09. i 10. ožujka u Opatiji je, u organizaciji hrvatskih partnera, održan 4. sastanak projekta FEM4FOREST. Zbog ovih neobičnih vremena, događaj je organiziran kao hibridni te smo jako zahvalni što su naši ukrajinski partneri uspjeli sudjelovati, potpuno koncentrirani i aktivni, nadajući se da će se normalan život, kao i projektne aktivnosti, uskoro nastaviti.

 

   

Partneri projekta "Šume u rukama žena" predstavili su nacrte Nacionalnih akcijskih planova. Na temelju provedenih upitnika i intervjua sa šumarskim stručnjakinjama, šumovlasnicama i ženama na početku karijere, u kampanji podizanja svijesti o važnosti rodne jednakosti i poboljšanja položaja žena na tržištu rada, hrvatski projektni partneri organizirat će trening programe i neformalnu udrugu žena u šumarstvu.


   


Nacionalni akcijski plan treba stvoriti bolje prilike za umrežavanje i veću vidljivost i prihvaćenost rodne jednakosti u šumarskom sektoru u RH. Provedba Nacionalnoga plana i realizacija navedenih ciljeva planirana je i po završetku projekta uz značajnu uključenost dionika i ciljnih skupina u sektoru. 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru