HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2022. godinu
Četvrtak, 07. travnja 2022. 08:53

Vijeće Komore je na svojoj 17. sjednici, održanoj 31. ožujka 2022. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2022. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2022. (PDF)

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

  1.

Uzgoj sadnica tartufa i mogućnost njihove primjene u šumarstvu

Anton Brenko, dipl.ing.šum., HŠI

  2.

Molekularno-genetička istraživanja u šumarstvu

dr. sc. Nevenka Ćeleripović, HŠI

  3.

Procesni vegetacijski modeli: što su, kako rade i čemu služe?

dr. sc. Maša Zorana Ostrogović Sever, HŠI, dr. sc. Hrvoje Marjanović, HŠI

  4.

Kultura biljnih tkiva u šumarstvu: ekonomski i genetski potencijal

dr. sc. Sanja Bogunović,HŠI

  5.

Primjena ručnih laserskih skenera u izmjeri šuma

dr. sc. Ivan Balenović, HŠI

  6.

Motrenje oštećenosti šumskih ekosustava Republike Hrvatske: prošlost, sadašnjost i budućnost

dr. sc. Nenad Potočić, HŠI

dr. sc. Ivan Seletković, HŠI

  7.

Novi izazovi u gospodarenju šumskim sastojinama - primjeri potencijalnih rješenja iz Europskog okruženja

dr. sc. Martina Đodan, HŠI dr. sc. Sanja Perić, HŠI

  8.

Značaj kvalitetnog sjemena u očuvanju genofonda šumskog drveća i obnovi šuma

dr. sc. Marija Gradečki-Poštenjak, HŠI

  9.

Šumsko-uzgojna istraživanja u nacionalnim parkovima - aktivna ili pasivna zaštita?

dr. sc. Tomislav Dubravac, HŠI

  10.

Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena

dr. sc. Mladen Ivanković, HŠI, dr. sc. Anđelina Gavranović, HŠI

  11.

Stručni nadzor nad šumskim sjemenskim objektima i proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala

Miran Lanšćak, dipl.ing.šum., 

Zvonimir Vujnović, mag.ing.silv., 

dr. sc. Mladen Ivanković, HŠI

  12.

Utjecaj klimatskih promjena na štetne čimbenike u šumama

dr. sc. Dinka

Matošević, HŠI

  13.

Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima

dr. sc. Mladen

Ognjenović, HŠI

  14.

E-tečaj iz područja na šumi temeljene bioekonomije kao alat za usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje inženjera šumarstva u RH

dr. sc. Dijana Vuletić, HŠI

  15.

Monitoring karantenskih štetnih organizama u Republici Hrvatskoj

Nikola Zorić,

mag.ing.silv., HŠI

  16.

Ispitivanje ljepila i lijepljenih spojeva u proizvodnji namještaja

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, FŠDT

  17.

3D softveri kao dio modela Industrije 4.0 u proizvodnji pločastog namještaja

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, FŠDT

  18.

Natura 2000 i šumarstvo – transfer znanja i dobra prakse

(provedba mjera očuvanja ekološke mreže Natura 2000)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, FŠDT

  19.

Problematika izloženosti drvnoj prašini na radu u šumarstvu i drvnoj industriji

prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović, FŠDT

  20.

Problematika onečišćujućih tvari od izgaranja drvnih goriva

prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović, FŠDT

  21. Utjecaj mjeritelja i pogrešaka pri izmjeri na izmjeru promjera te izračun volumena dubećih stabala prof. dr. sc. Mario Božić, FŠDT

  22.

GIS alati u analizi i planiranju šumske protupožarne infrastrukture

doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec, FŠDT,

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel, FŠDT

  23.

Planiranje pristupa sadržajima za osobe s invaliditetom – primjer parka Maksimir

doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec

  24. Tree topping – prevršivanje urbanih stabala Damir Dramalija, dipl.ing.šum.,
  25. Nedrvni šumski proizvodi – mogućnosti korištenja prof. dr. sc. Željko Zečić, FŠDT
  26. Potencijali i energijske značajke drva u kulturama kratkih ophodnji topola i paulovnije prof. dr. sc. Željko Zečić, FŠDT
  27. Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda doc. dr. sc. Matija Landekić, FŠDT
  28. Tehnike rada i mjere sigurnosti pri radu na stablima u urbanim sredinama doc. dr. sc. Matija Landekić, FŠDT
  29. Stanje i perspektiva razvoja i gospodarenja jelovo-bukovim šumama Dinarskog područja Hrvatske prof. dr. sc. Jura Čavlović, FŠDT
  30. Zakonske obveze šumarstva koje nisu propisane Zakonom o šumama nego drugim zakonima mr. sc. Dubravko Janeš

     HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb; FŠDT – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije; HŠI – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru