HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Druga trening radionica projekta Fem4Forest na temu: Komunikacijske vještine
Srijeda, 28. rujna 2022. 08:01

Dana 26. rujna 2022. godine održana je druga online trening radionica u sklopu Fem4Forest projekta na temu Komunikacijske vještine. Radionicu su organizirali hrvatski partneri u ovom Interreg Dunav projektu, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika. Radionicu je vodila mr. sc. Maja Kragol (Decatria).

               

                      

 

                      

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru