HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Nova Polica osiguranja od odgovornosti ovlaštenih inženjera
Srijeda, 28. rujna 2022. 08:09

Osiguranje od odgovornosti ovlaštenih inženjera ugovoreno je s Generalli osiguranjem, a ovogodišnja polica obnovljena je od 05. listopada 2022. godine.

Ugovor o osiguranju od odgovornosti sklopljen je na višegodišnje razdoblje, do otkaza, uz prihvaćanje opcije za limit pokrića po štetnom događaju 75.000 € (agregatni limit 300.000 €) te sve ostale uvjete definirane općim uvjetima osiguratelja odnosno klauzule o osiguranju od odgovornosti za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije.

I ove godine je ukupne troškove godišnje premije za sve članove Komore podmirila Komora, sukladno Financijskom planu Komore za 2022. godinu.

U slučaju nastanka štetnoga događaja, ovlašteni inženjeri trebaju se odmah javiti Stručnoj službi Komore.

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru