HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2023. godinu
Četvrtak, 30. ožujka 2023. 08:20

Vijeće Komore je na svojoj 2. sjednici, održanoj 16. ožujka 2023. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2023. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2023. (PDF)

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

  1.

„Restoracija“ šuma u Hrvatskoj i europskom okruženju – potreba, primjeri i međunarodni zakonodavni okvir

dr. sc. Martina Đodan, HŠI

dr. sc. Sanja Perić, HŠI

  2.

Utjecaj klimatskih promjena na štetne čimbenike u šumama

dr. sc. Dinka Matošević, HŠI

  3.

Primjena ručnih laserskih skenera u izmjeri šuma

dr. sc. Ivan Balenović, HŠI

Andro Kokeza, mag. ing. geod.

  4.

Suvremena priča o šumi i ugljiku – gdje (nis)su „krediti ugljika“?

dr. sc. Hrvoje Marjanović, HŠI

dr. sc. Maša Zorana Ostrogović Sever, HŠI

  5.

Procesni vegetacijski modeli: što su, kako rade i čemu služe?

dr. sc. Maša Zorana Ostrogović Sever, HŠI,

dr. sc. Hrvoje Marjanović, HŠI

  6.

Razlike u količini i kvaliteti sjemena između sjemenskih sastojina obične bukve u Hrvatskoj

dr. sc. Mladen Ivanković, HŠI

dr. sc. Anđelina Gavranović, HŠI

  7.

Mikropropagacija šumskih vrsta drveća: ekonomski i genetski potencijal

dr. sc. Sanja Bogunović, HŠI

  8.

Utjecaj troposferskog ozona na mediteranske šumske ekosustave

dr. sc. Lucija Lovreškov, HŠI

  9.

Razvoj laboratorijskog protokola za inokulaciju gospodarskih vrsta drveća

Ivana Zegnal, mag. ing. silv., HŠI

  10.

Potencijalna prijetnja karantenskih vrsta kukaca u šumama RH

Andrija Jukić, mag. ing. silv., HŠI

  11.

Uloga gnojidbe u ublažavanju negativnih utjecaja suše na fotosintezu i rast sadnica obične bukve

Mia Marušić, mag. ing. silv., HŠI

  12.

Stručni nadzor nad šumskim sjemenskim objektima i proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala

Miran Lanšćak, dipl. ing. šum., HŠI

Zvonimir Vujnović, mag. ing. silv., HŠI

  13.

Mogućnost i opravdanost konverzije hrasta crnike oplodnim sječama

(indirektna konverzija)-rezultati višegodišnjih sustavnih znanstvenih istraživanja

dr. sc. Tomislav Dubravac, HŠI

  14.

Natura 2000 i šume – transfer znanja, propisnosti i dobre prakse u svrhu postizanja ciljeva očuvanja ekološke mreže Natura 2000 u  šumarstvu

prof. dr. sc. Ivan Martinić, FŠDT

  15.

Tehnike rada i mjere sigurnosti pri radu na stablima u urbanim sredinama 

doc. dr. sc. Matija Landekić, ŠF

  16.

Razvoj šumskih vozila i strojeva

prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, FŠDT

  17.

GIS alati u analizi i planiranju šumske protupožarne infrastrukture

doc. dr. sc. Kruno Lepoglavec, FŠDT,

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Nevečerel, FŠDT

  18.

Napredni drvni materijali za graditeljstvo – ojačane i stabilizirane hrastove drvne ploče

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Živković, FŠDT

  19.

Ispitivanje ljepila i lijepljenih spojeva u proizvodnji namještaja

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, FŠDT

  20.

3D softveri kao dio modela Industrije 4.0 u proizvodnji pločastog namještaja

izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, FŠDT

Ivica Jurić, mag .ing. techn. lign.

  21. Nedrvni šumski proizvodi – mogućnosti korištenja prof. dr. sc. Željko Zečić, FŠDT

  22.

Potencijali i energijske značajke drva u kulturama kratkih ophodnji topola i paulovnije

prof. dr. sc. Željko Zečić, FŠDT

  23.

Zakonske obveze šumarstva koje nisu propisane Zakonom o šumama nego drugim zakonima

mr. sc. Dubravko Janeš

  24. Stručni poslovi i stručni nadzor Silvija Zec, dipl. ing. šum., HKIŠDT
  25. Komunikacijske vještine HKIŠDT; online
  26. Vještine vođenja HKIŠDT; online
  27. Osobne vještine HKIŠDT; online

     HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb; FŠDT – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije; HŠI – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru