HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Sjednica Odbora razreda inženjera šumarstva na području UŠP Vinkovci
Utorak, 31. listopada 2023. 07:14

Dana 25. listopada 2023. godine Odbor razreda inženjera šumarstva održao je svoju treću sjednicu na području Uprave šuma podružnice Vinkovci, na prijedlog predsjednika Razreda, Zvonimira Mišića. Članovi Odbora razreda imali priliku uvjeriti u razmjere i posljedice katastrofalnoga olujnog nevremena koje je poharalo hrvatske šume, a posebno područje spačvanskoga bazena, 19., a zatim i 21. srpnja ove godine. Osim članova Odbora razreda, u radu sjednice su sudjelovali i Andreja Čunčić Zorić, predsjednica Razreda inženjera drvne tehnologije i prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, članica Odbora Razreda inženjera DT.

 

              

                             

Terenski obilazak je vodio rukovoditelj proizvodnoga odjela Uprave, Darko Posarić, koji je obrazložio kriterije na temelju kojih su odredili prioritete sanacije, što je bilo zahtjevno s obzirom na neprohodnost terena i opsege štete (procjene su 2,7 mil m³ drvne mase). Posebni izazov predstavljala je i sama organizacija radilišta po pitanju sigurnosti i zaštite na radu te raspoloživosti prostora, s obzirom na veliki broj ljudi, strojeva i uređaja, vlastitih i kapaciteta drugih uprava te licenciranih izvođača; njihovi kapaciteti u značajnoj mjeri doprinose dnevnim učincima i korištenju drvne mase u što kraćem roku, kako bi se problemi s pojavom štetnika sveli na najmanju moguću mjeru. Tijekom terenskoga obilaska nazočni su imali prilike uvjeriti se u razmjere katastrofe na predjelu Kunjevci, zatim najteže pogođene šumarije Otok, o čemu je govorio i upravitelj šumarije, Zvonimir Rukavina; izuzetno je stradalo i područje Lože, posebni rezervat šumske vegetacije na području ove šumarije.

Nakon obilaska terena te iz prikazanih podataka jasno je kako će posao sanacije biti višegodišnji, i to ukoliko se sličan događaj uskoro ne ponovi. Poseban problem će predstavljati obnova sastojina; već sada su započete pripreme ovih aktivnosti, na način da je organizirano i sakupljanje i otkup žira koji se termički obrađuje i priprema za teren i rasadnik u pogonu na području šumarije Županja.

Osim zabrinutosti razmjerima šteta, nazočni su istaknuli:

  • važnost kontinuiteta u dobroj organizaciji radova, kako bi se izbjegle ozljede u zahtjevnim uvjetima na radilištu;
  • stručnu podršku u svim fazama radova, uključujući i kapacitete licenciranih izvođača;
  • dobru pripremu za obnovu oštećenih i stradalih površina i sastojina, pri čemu je potreban angažman svih institucija u sektoru;
  • institucionalnu podršku šumarskoj struci, posebno kada je riječ o financijskim sredstvima potrebnima za sanaciju i kvalitetnu obnovu stradalih površina, koja će trajati godinama.

                           

                           

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru