HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora 27. listopada
Utorak, 31. listopada 2023. 11:33

U petak, 27. listopada 2023. godine održana je 114. sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora. Na dnevnom redu sjednice bio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, s obzirom da je isti upućen u prvo čitanje. Predsjednica Odbora za poljoprivredu, gospođa Marijana Petir, uputila je poziv za sudjelovanje u radu sjednice i predstavnicima šumarskih institucija.

 

U svom izlaganju predsjednica Komore istaknula je problem nadležnosti vezan uz stručne poslove u području šumske infrastrukture; prijedlog rješenja istaknula je već tijekom sudjelovanja u radu Povjerenstva za izradu prijedloga te ponovno za vrijeme e-savjetovanja, ističući specifičnosti šumskih ekosustava i činjenicu da su ovi poslovi oduvijek pripadali u nadležnost šumarske struke. Prijedlog nije uvažen, iako je nadležno ministarstvo upoznato i uključeno u rješavanje ovoga problema unazad dvije i pol godine. Istaknula je kako ovaj prijedlog izmjena ima 40 članaka te smatra kako je bilo prostora i za rješenje ovoga pitanja, jer ono predstavlja problem posebno pri provođenju mjere 4.3.3. Programa ruralnoga razvoja RH. Nadalje, istaknula je zadovoljstvo prihvaćanjem prijedloga povrata površina koje su izmjenom Zakona iz 2014. godine izdvojene iz šumskogospodarske osnove područja zbog podizanja višegodišnjih nasada, ali nisu privedene namjeni, sugerirajući brže rješenje uključenja ovih površina u redovno gospodarenje šumama, a ne čekanje redovne revizije šumskogospodarskoga plana te uzimajući u obzir da neke od odluka datiraju još od 2004. godine, odnosno gotovo 20 godina su površine izvan redovnoga gospodarenja.

 

Izvješće Odbora za poljoprivredu o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama dostupno na: https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-poljoprivredu-o-prijedlogu-zakona-o-119

Snimka sjednice dostupna je na YouTube kanalu Hrvatskoga sabora https://www.youtube.com/watch?v=MHHhmHLwUuE

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru