HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2024. godinu
Utorak, 02. travnja 2024. 09:59

Vijeće Komore je na svojoj 6. sjednici, održanoj 13. ožujka 2024. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2024. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2024. (PDF)

 

 

1.

Nova bolest Hymenoschiphus fraxineus u Hrvatskoj

prof. dr. sc. Danko Diminić, FŠDT

2.

Nova bolest Biscogniauxia mediterranea u Hrvatskoj

prof. dr. sc. Danko Diminić, FŠDT

3.

Šupljorošci, što i koliko znamo o njima?

prof. dr. sc. Nikica Šprem, AF

4.

Hibridizacija i njen otisak na vrstu

prof. dr. sc. Nikica Šprem, AF

5.

Aktualnosti u lovnom gospodarenju

prof. dr. sc. Nikica Šprem, AF

6.

Žalosna priča o višegodišnjim nasadima

mr. sc. Konrad Kiš, Dvokut-ecro d.o.o.

7.

Nedrvni šumski proizvodi – mogućnosti korištenja

prof. dr. sc. Željko Zečić

8.

Potencijali i energijske značajke drva u kulturama kratkih ophodnji topola i paulovnije

prof. dr. sc. Željko Zečić

9.

Uloga ekološke mreže Natura 2000 u očuvanju bioraznolikosti i šumskih ekosustava

Sandra Wolf Kramarić

10.

„Restoracija“ šuma u Hrvatskoj i europskom okruženju – potreba, primjeri i međunarodni zakonodavni okvir

doc. dr. sc. Sanja Perić,

dr. sc. Martina Đodan, HŠI

11.

Obnova šuma nakon štetnih događaja velikih razmjera u EU i RH – predviđanja, ciljevi i šumsko uzgojni smjerovi

doc. dr. sc. Sanja Perić,

dr. sc. Martina Đodan, HŠI

12.

Procesni vegetacijski modeli: što su, kako rade i čemu služe?

dr. sc. Maša Zorana Ostrogović Sever,

dr. sc. Hrvoje Marjanović, HŠI

13.

Primjena ručnih laserskih skenera u izmjeri šuma

dr. sc. Ivan Balenović,

Andro Kokeza, mag.ing.geod., HŠI

14.

Mikropropagacija šumskih vrsta drveća: ekonomski i genetski potencijal

dr. sc. Sanja Bogunović, HŠI

15.

Simptomatologija, morfološka i molekularna detekcija štetočina i bolesti drveća u promjenjivim šumskim ekosustavima

dr. sc. Sanja Novak Agbaba,

dr. sc. Nevenka Ćeleripović, HŠI

16.

Razvoj laboratorijskog protokola za inokulaciju gospodarskih vrsta drveća

Ivana Zengal, mag.ing.silv., HŠI

17.

Analiza količine i kvalitete šumskog sjemena na području Uprava šuma podružnica od područja interesa u posljednjih pet godina

dr. sc. Anđelina Gavranović, HŠI

18.

Uloga gnojidbe u ublažavanju negativnih utjecaja suše na fotosintezu i rast sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.)

Mia Marušić, mag.ing.silv., HŠI

19.

Suvremeni pristup kontroli karantenskih organizama i suočavanje s azijskom strizibubom (Anoplophora chinensis) u Republici Hrvatskoj

Andrija Jukić, mag.ing.silv., HŠI

20.

Mogućnost i opravdanost konverzije hrasta crnike oplodnim sječama (indirektna konverzija) – rezultati višegodišnjih sustavnih znanstvenih istraživanja

dr. sc. Tomislav Dubravac, HŠI

21.

Prilagodba gospodarenja šumama klimatskim promjenama: koncepti i izazovi

dr. sc. Stjepan Dekanić,

Perceptives j.d.o.o.

22.

Certifikacija održivosti proizvodnje šumske biomase prema zahtjevima Direktive (EU) 2018/2001

dr. sc. Zlatko Benković, HŠ

23.

Tehnike rada i mjere sigurnosti pri radu na stablima u urbanim

sredinama

izv. prof. dr. sc. Matija Landekić, FŠDT

24.

Perspektiva unapređenja nacionalnog sustava sigurnosti pri radu

kroz rezultate ForSaf2024 znanstvenog projekta

izv. prof. dr. sc. Matija Landekić, FŠDT

25.

Razvoj šumskih vozila i strojeva

prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, FŠDT

26.

Inovativni građevni proizvodi od ostatka prerade hrastovine

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Živković, FŠDT

27.

Lovno gospodarenje u Hrvatskoj – jučer, danas, sutra

prof. dr. sc. Marijan Grubešić, FŠDT

28.

Natura 2000 – aktualnosti provedbe u šumarstvu

prof. dr. sc. Ivan Martinić, FŠDT

29.

Uvod u norme i normizaciju u drvnoj industriji (kako pristupati, koristiti i snalaziti se u normama)

doc. dr. sc. Miljenko Klarić, FŠDT

30.

Određivanje i procjenjivanje sadržaja vode u drvu (gravimetrijska, elektrootporna i kapacitativna metoda)

doc. dr. sc. Miljenko Klarić, FŠDT

31.

Provedba lovnogospodarskih planova

Branimir Stankić, HLS

32.

Problematika uređivanja šuma - izrada, odobravanje i provedba ŠGP-a

poziv HKIŠDT

33.

Imovinsko-pravni odnosi u šumarstvu, izdvajanje, bespravno krčenje šuma…

poziv HKIŠDT

34.

Oštećivanje šuma - otuđenje drvne mase, čuvanje šuma, odlaganje otpada, bespravno sakupljanje NŠP, pašarenje

poziv HKIŠDT

35.

Obnova šuma prouzrokovana kalamitetima i unos ŠRM – podrijetlo, količine

poziv HKIŠDT

 

     HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb; FŠDT – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije; HŠI – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko; 

     AF – Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet; HŠ – Hrvatske šume d.o.o.; HLS – Hrvatski lovački savez; HKIŠDT – Hrvatska

     komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije 

 

 

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru