HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Licenciranje
 

179. sjednica Povjerenstva za licenciranje

 
Na svojoj 179. sjednici, održanoj 28. svibnja 2024. godine, Povjerenstvo za licenciranje je razmatralo zahtjeve za izdavanje licencije. Popis licenciranih izvoditelja radova na dan 04. lipnja 2024. godine možete pogledati ovdje. 
 

 

Novi pravilnik o postupku licenciranja

 

Skupština Komore je na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine donijela novi Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije.

 

Pravilnik o izmjeni pravilnika od 20. prosinca 2016. godine

 

Izvještaji licenciranih izvoditelja       pdf        doc

 

Odredbama novoga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije (klasa: 321-01/15-04/24-4, urbroj: 349-04/15-1272/1 od 21. prosinca 2015. godine), članak 13., utvrđena je obveza nositelja licencija na dostavu pisanoga izvještaja o ugovorenim i izvršenim količinama do zaključno 28. veljače za prethodnu poslovnu godinu. Upućujemo licencirane izvoditelje radova na dostavu izvještaja u odgovarajućoj tablici.

 


 

U okviru svojih javnih ovlasti Komora daje, obnavlja i oduzima licencije (odobrenja) pravnim i fizičkim osobama za obavljanje radova iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije. U šumarskom dijelu to je regulirano člankom 50. Zakona o šumama (NN 68/2018, 115/201898/201932/2020145/2020101/2023 i 36/2024):

 

„(1) Šumarske radove mogu izvoditi isključivo za te poslove registrirani i licencirani izvođači, a stručne poslove ovlašteni inženjeri.

(2) Poslove licenciranja osoba za izvođenje šumarskih radova, provođenja stručnih ispita za ovlaštene inženjere, priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija te vođenja imenika ovlaštenih inženjera šumarstva obavlja Komora.“


Slijedom stavka 4. navedenoga članka, nadležno ministarstvo donijelo je Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 46/2021, 98/2021).

Skupština Komore je donijela Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji.

 

Potreba licenciranja pojašnjena je u Nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji (NN 120/03), posebno u poglavlju B.) Šumarska uprava i zakonodavstvo:

"Trenutačno svaka fizička ili pravna osoba može biti ugovaratelj u šumarstvu, čak i ako ne posjeduje profesionalne kvalifikacije, znanje ili stručnost. Kvaliteta i stručnost ugovaratelja u šumarstvu izravno utječe na aktivnosti u šumama i šumskom zemljištu. Mnoge države zahtijevaju da ugovaratelji u šumarstvu budu registrirane osobe ili da zatraže certifikat (licencu) o stručnosti za svoju djelatnost. Nužno je zahtijevati da ugovaratelji u šumarstvu budu registrirane osobe i da posjeduju certifikat (licencu) o stručnosti za svoju djelatnost. U cilju provedbe navedenog, a koristeći iskustva drugih struka, javlja se nužnost osnivanja šumarske komore."

 

Zahtjev za izdavanje ili za obnovu licencije za šumarske radove

 
Download dokumenta: pdf [190 KB] doc

[23,1 KB]

           

 

Application for issuing/renewal of the license for forestry operations 

 

Download dokumenta: pdf [178 KB] doc [24 KB]
         
           
top povratak na vrh

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru