HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Čekići i popratnice

Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu (NN 71/19)   pdf

 

Pravilnik o postupku izrade i izdavanja žigova čekića, obrazaca teretnih listova (popratnica) i identifikacijskih pločica   pdf

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izrade i izdavanja žigova čekića, obrazaca teretnih listova (popratnica) i identifikacijskih pločica   pdf

 

Ovlašteni izrađivač   pdf

 

Cjenik (novi - 2023.)   pdf

 

Evidencija izdanih čekića      pdf

 

Evidencija izdanih popratnica    pdf

 


 

Postupak vezan uz čekiće licenciranih izvođača

 

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije izdaje odobrenje za izradu čekića licenciranim izvođačima, nositeljima odgovarajuće licencije, sukladno Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/15), Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o doznaci stabala doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 57/17) te Pravilniku o postupku izrade čekića i izdavanja popratnica (klasa: 321-01/15-04/23-1, ur.broj: 349-04/15-299/1).

 

Novi čekić – Komori dostaviti zahtjev za izdavanje čekića, definirati vrstu i broj (količina i redni broj žigova i čekića), navesti naziv izrađivača čekića te dostaviti  dokaz o zaposlenim stručnim osobama (listu 117 HZMO). Odobrenje za izradu čekića Komora dostavlja podnositelju zahtjeva, a presliku i tvrtki Ugoplast d.o.o., uz podatke o naručitelju (za izradu predračuna). Ovlašteni izrađivač dostavlja čekić/e Komori; Komora obavlja evidentiranje otiska čekića te korisnika obavještava o mogućnosti preuzimanja. Nakon preuzimanja čekića na upotrebu, Komora dostavlja obavijest nadležnom ministarstvu te podatke objavljuje na web stranici.

Cjenik ovlaštenoga izrađivača objavljen je na web stranici Komore.

 

Oštećeni čekić – Komori i ovlaštenom izrađivaču (tvrtka Ugoplast d.o.o.) dostaviti obavijest o potrebi zamjene važećega čekića, zbog nečitljivosti, oštećenja,... Čekiće poslati ovlaštenom izrađivaču. Ovlašteni izrađivač dostavlja Komori obavijest o izradi istovjetnih čekića, a čekiće dostavlja naručitelju. Oštećeni čekići deponirani su kod ovlaštenoga izrađivača, koji obavlja uništavanje čekića, po nalogu i pod nadzorom komisije Komore.

Ukoliko je riječ o ostalim oštećenjima čekića, osim žiga (sjekirica, glava za udaranje pločica, držalo,...) nije potrebno dostavljati obavijest Komori.

 

Gubitak ili nestanak čekića - licencirani izvođač dostavlja dopis, odnosno prijavu nestanka Komori, u kojemu navodi vrstu, redni broj i sadržaj nestalog žiga/čekića. Nestanak žigova/čekića Komora objavljuje u Narodnim novinama, a troškove objave snosi licencirani izvođač. O objavi gubitka Komora obavještava korisnika te nadležno ministarstvo.

 

Cjenik objave oglasa 

 

Oduzimanje čekića – razlog: prestanak važenja licencije ili protupravno korištenje. Licencirani izvođač je dužan čekiće na pisani zahtjev bez odgode dostaviti Komori. O nepravilnostima u korištenju žigova/čekića Komora obavještava nadležno ministarstvo.

 

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru