HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2017. godinu
Srijeda, 29. ožujka 2017. 08:41

Vijeće Komore je na svojoj 18. sjednici, održanoj 09. ožujka 2017. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2017. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2017. (PDF)

 

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

1.

Odredbe Natura 2000 – prepoznavanje, praćenje i kartiranje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta

mr.sc. Dubravko Janeš (HŠ)

2.

Štetnost gljive truležnice Meripilus giganteus na živim stablima obične bukve

dr.sc. Krunoslav Arač (HŠ), dr.sc. Danko Diminić (ŠF)

3.

Ograničenja u uporabi sredstava za zaštitu bilja u šumarstvu obzirom na ograničenja FSC certifikata i zakonske odredbe te mogućnosti uporabe alternativnih sredstava

Darko Pleskalt (HŠ)

4.

Osposobljenost i uloga ovlaštenika poslodavca za provođenje mjera ZNR kao preduvjet sigurnost i kvalitetnog izvođenja radova u šumarstvu (R)

Drago Klarić, Zdenko Tomašić (HŠ)

5.

Šumski red – praktični primjeri (R)

Samir Glavaš (HŠ)

6.

Značaj klonskih sjemenskih plantaža (KSP) i nove tehnologije očuvanja kvalitete šumskog sjemena za budućnost hrvatskog šumarstva (R)

dr.sc. Tibor Littvay

7.

Upoznavanje s propisima OECD-a i međunarodnom trgovinom ŠRM (R)

dr.sc. Tibor Littvay

8.

Greške drva – prepoznavanje (R)

dr.sc. Željko Zečić, dr.sc. Dinko Vusić (ŠF)

9.

Smanjenja šteta pri privlačenju drva na tlu i dubećim stablima

dr.sc. Tomislav Poršinsky (ŠF)

10.

Natura 2000: modeli praktične primjene u šumarstvu (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić (ŠF)

11.

Aktualnosti u propisima  u području šumarstva, zaštite prirode i okoliša (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić (ŠF)

12.

Specifičnosti investicijske analize u šumarstvu (R)

dr.sc. Stjepan Posavec, dr.sc. Karlo Beljan (ŠF)

13.

Mogućnost primjene novih metoda u procjeni kvalitete staništa za uzgoj divljači (R)

dr.sc. Krešimir Krapinec (ŠF)

14.

Nova znanstvena dostignuća  u istraživanju uzročnika zoonoza u šumskim ekosustavima Hrvatske (R)

prof.dr.sc.  Josip Margaletić (ŠF)

15.

Zamjenske metode zaštite šuma od sitnih glodavaca (R)

prof.dr.sc. Josip Margaletić (ŠF)

16.

Invazivne vrste kukaca u šumama i opasnosti za hrvatsko šumarstvo (R)   

dr.sc. Dinka Matošević (HŠIJ)

17.

Monitoring šumskih ekosustava (R)

dr.sc.Tamara Jakovljević (HŠIJ)

18.

Šumski red – pravni pojam i znanstveno-stručni temelji za njegovu realizaciju na terenu (R)

prof.dr.sc. Boris Hrašovec (ŠF)

19.

Uvjeti i način kretanja roba i usluga u području šumarstva, lovstva i drvne industrije nakon ulaska RH u punopravno članstvo EU

poziv HKIŠDT

20.

Obrazovanje u sektoru

poziv HKIŠDT

21.

Međunarodni ugovori i obveze RH u sektoru šumarstva

poziv HKIŠDT

22.

Inspekcijski nadzor u šumarstvu

poziv HKIŠDT

23.

Novosti u strateškom i normativnom aspektu u šumarskom i drvo-prerađivačkom sektoru

poziv HKIŠDT

24.

Carinski propisi vezano uz kretanje drvnih proizvoda

poziv HKIŠDT

25.

DOPUNA:

Šumarstvo i politika klimatskih promjena

dr.sc. Igor Stankić i Delfa Radoš (tvrtka Ekonerg d.o.o.)

 

* HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb; HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;

   ŠF – Šumarski fakultet Zagreb; HŠI – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko; MP - Ministarstvo poljoprivrede; 

   AŠZ - Akademija šumarskih znanosti

   (R) – većinu predavanja moguće je organizirati kroz više regionalnih seminara/predavanja

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru