HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2020. godinu
Ponedjeljak, 16. ožujka 2020. 21:03

Vijeće Komore je na svojoj 7. sjednici, održanoj 10. ožujka 2020. godine usvojilo Godišnji program stručnoga usavršavanja članova Komore za 2020. godinu, na prijedlog Odbora za stručno usavršavanje.

 

Godišnji program stručnoga usavršavanja za 2020. (PDF)

 

R.br.

Naziv teme, predavanja/seminara

Izvođač

1.

Nasadi običnog oraha i crnog oraha u Hrvatskoj ovisno o regiji, tehnike cijepljenja i upotreba u šumarstvu (R)

dr. sc. Tibor Littvay

2.

 Šumarstvo i genetski modificirani organizmi (GMO) istine i zablude

dr. sc. Tibor Littvay

3.

Mogućosti primjene bespilotnih letjelica u šumarstvu (R)

dr. sc. Ivan Balenović, Luka Jurjević; HŠIJ

4.

Genetički testovi – primjeri uspješne konverzije degradiranih šumskih sastojina  (R)

dr. sc. Mladen Ivanković, HŠIJ

5.

Procjena atmosferskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima

dr. sc. Tamara Jakovljević, HŠIJ

6.

Procesni vegetacijski modeli: što su, kako rade i čemu služe?

dr. sc. Hrvoje Marjanović, dr.sc. Maša Zorana Ostrogović Sever;  HŠIJ

7.

Planiranje i provedba gospodarenja šumama u okviru ekološke mreže kao nova prilika za šumarstvo (R)

doc. dr. sc. Krunoslav Teslak, ŠF

8.

Mobilne aplikacije – korisna inovacija u šumarstvu? (R)

dr. sc. Kruno Lepoglavec, dr.sc. Hrvoje Nevečerel, ŠF

9.

Kvaliteta drva temeljena na fizikalnim i mehaničkim svojstvima drva (R)

prof. dr. sc. Tomislav Sinković, ŠF

10.

Problematika izloženosti drvnoj prašini na radu u šumarstvu i drvnoj industriji (R)

prof. dr. sc. Anka Ozana Čavlović, ŠF

11.

 Natura 2000: zadaće struke i modeli praktične primjene u šumarstvu-R

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

12.

Novosti u propisima: novi Zakon o šumama, novi Zakon o zaštiti prirode, Natura 2000 propisi (R)

prof. dr. sc. Ivan Martinić, ŠF

13.

Tehnike rada i mjere sigurnosti pri radu na stablima u urbanim sredinama (R)

doc. dr. sc. Matija Landekić, ŠF

14.

Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda (R)

dr. sc. Matija Landekić, ŠF

15.

Razvoj urbanoga šumarstva i zelene infrastrukture u Hrvatskoj (R)

prof. dr. sc. Ivica Tikvić, ŠF; Damir Dramalija, HŠ; Josip Perić, ZG Holding; Maks Udov, Herbafarm magnolija

16.

Referentna razina za šume prema Uredbi (EU) 2018/841 – novi izazov za šumarstvo

mr. sp. Goran Kovač, HŠ

17.

Zakonske obveze šumarstva koje nisu propisane Zakonom o šumama nego drugim zakonima

mr. sc. Dubravko Janeš, HŠ

18.

Hrastova mrežasta stjenica - pojava, širenje, biljke hraniteljice i mogućnosti monitoringa uz pomoć vegetacijskog indeksa (NDVI) sa satelitskih snimaka

dr. sc. Krunoslav Arač, Tomislav Mađerić, HŠ

19.

Utjecaj podrezivanja korijena na kvalitetu sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)

mr. sc. Zdravko Brekalo, HŠ

20.

Analiza postojećih regulativa i metoda pri monitoringu šumske vegetacije te analiza legislative vezane za tehnologije i proces vršenja monitoringa bespilotnim letjelicama (R)

Boris Ljubojević, HŠ

21.

Nedrvni šumski proizvodi – mogućnosti korištenja (R)

prof. dr. sc. Željko Zečić, ŠF

 

22.

 Korištenje web aplikacije WAVE-ŠŠ (vođenje evidencija u šumama privatnih šumoposjednika) (R)

Goran Smolčec, MP

23.

Učinkovitost fitosanitarnog sustava Republike Hrvatske ustrojenog prema međunarodnoj normi ISPM 15 u području drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu (R)

prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, ŠF

24.

Kako i zašto vrednovati urbane šume? (R)

 

izv. prof. dr. sc. Stjepan Posavec, ŠF

25.

Trgovanje ugljikom i niskougljični razvoj- utjecaj na gospodarenje šumama

dr. sc. Igor Stankić, Ekonerg

26.

Način pridobivanja drvnih sortimenata na teškim brdskim terenima  u zemljama u okruženju

dr. sc. Nike Krajnc, SLO

27.

Supstitucija šumskih vrsta sa termofilnim vrstama obzirom na globalno zatopljenje

poziv HKIŠDT

28.

Značaj, tumačenje i primjena u praksi odredaba zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz šumarstvo (ZOŠ, Pravilnik o uređivanju, Pravilnik o doznaci, …)

poziv HKIŠDT

29.

Uvjeti i način kretanja roba i usluga u području šumarstva, lovstva i drvne industrije nakon ulaska RH u punopravno članstvo EU

poziv HKIŠDT

30.

Obrazovanje u sektoru

poziv HKIŠDT

 

* HKIŠDT – Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije;       HŠ – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb;  

  ŠF – Šumarski fakultet Zagreb;      HŠIJ – Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko;      MP – Ministarstvo poljoprivrede;

  

* većinu predavanja moguće je organizirati kroz više regionalnih seminara/predavanja (R)

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru