HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Stručni ispiti

U okviru javnih ovlasti, Komora provodi stručne ispite za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (članak 5. Zakona o HKIŠDT, članak 50. Zakona o šumama). Stručni ispit polažu ovlašteni inženjeri šumarstva i drvne tehnologije nakon tri godine radnoga staža u struci. Temeljem članka 23. Zakona o HKIŠDT, jedan od uvjeta za upis u Komoru je i položen stručni ispit. Stručni ispit provodi se temeljem odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene ineženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 15/15).

Ispitni program za svaki stručni smjer sadrži i poznavanje zakonodavnih odredbi vezanih za konkretni stručni smjer. Na temelju propisanih ispitnih programa Povjerenstvo za stručne ispite predložilo je popis preporučene stručne literature koji je Vijeće Komore usvojilo na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine.

 


 

Popis literature
Download dokumenta: pdf [385 KB] doc [68,9 KB]
           

 

Dopuna popisa literature

 

Šumski proizvodi” – skripta (autori: izv.prof.dr.sc. Željko Zečić, dr.sc. Dinko Vusić)

 


 

Trošak polaganja stručnih ispita utvrđen je u iznosu od 700,00 kn i uplaćuje se na žiro račun Komore.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvima koja je, za svako strukovno područje i stručni smjer, imenovalo Vijeće Komore.

31. ožujka 2008. godine održan je prvi ispitni rok za strukovno područje šumarstvo, stručni smjer ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo. Ispitu su pristupila 3 pristupnika. O tijeku i rezultatima stručnoga ispita vodi se zapisnik koji odmah po završetku potpisuju svi članovi povjerenstva, tajnik i pristupnik.

 Pravilnik
Download dokumenta: pdf [133 KB] doc [109 KB]
Obrazac zahtjeva za polaganje stručnog ispita
Download dokumenta: pdf [81 KB] doc [41 KB]


 

Primjeri ispitnih pitanja za ovlaštene inženjere šumarstva

 

Temeljem nadležnosti i odluke Vijeća, uz preporuku i suglasnost predsjednika ispitnih povjerenstava, objavljujemo primjere ispitnih pitanja koja pristupnicima mogu biti postavljena na stručnom ispitu koje se provodi pred ispitnim povjerenstvima Komore, sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07). Uz postojeći popis stručne literature, ovi primjeri ispitnih pitanja olakšat će pripremu pristupnika.

 

Primjeri ispitnih pitanja za ovlaštene inženjere šumarstva po stručnim smjerovima:

 

Stručni smjer: ovlašteni inženjer šumarstva ; Novi primjeri ispitnih pitanja

Stručni smjer: ovlašteni inženjer šumarstva za uređivanje šuma (NOVO!!, 15. studenoga 2018.)

Stručni smjer:  ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo (dopuna)

Stručni smjer:  ovlašteni inženjer šumarstva za ekologiju, zaštitu prirode i urbano šumarstvo

Stručni smjer: ovlašteni inženjer šumarstva za šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo 

Pregled aktualnih propisa


Svim članovima Komore te kandidatima za pristupanje polaganju stručnoga ispita, sugeriramo korištenje web stranice www.propisi.hr - hrvatski pravni portal s važećim pročišćenim propisima (zakoni i podzakonski akti), sudskom praksom te raznim mišljenjima nadležnih tijela. Moguće je pregledati popis svih aktualnih i važećih propisa grupiranih po pojedinim područjima (pa tako i šumarstvo); osigurana je dnevna ažurnost. Pregledi cjelovitih akata mogući su na web stranici www.nn.hr.

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru