HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Prezentacije

Komora objavljuje prezentacije predavača i autora koji sudjeluju u  programu stručnoga usavršavanja za članove Komore, pri čemu ni u kojem pogledu ne odgovara i ne mora biti suglasna sa stavovima i mišljenjima autora.

 

dr. sc. Dijana Vuletić: „E-tečaj iz područja na šumi temeljene bioekonomije kao alat za usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje inženjera šumarstva u RH

 

prof. dr. sc. Ivan Martinić: Natura 2000 i šumarstvo - transfer znanja i dobre prakse

 

Anđelina Gavranović Markić, Mladen Ivanković: Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena

 

Miran Lanšćak, Zvonimir Vujnović, dr. sc. Mladen Ivanković: Stručni nadzor nad šumskim sjemenskim objektima (ŠSO) i proizvodnjom šumskog reprodukcijskog materijala (ŠRM)

 

dr. sc. Nikola Zorić: Monitoring karantenskih štetnih organizama u RH

 

mr. sc. Dubravko Janeš: Zakonske obveze šumarstva koje nisu propisane Zakonom o šumama nego drugim zakonima

 

prof. dr. sc. Ivan Martinić: Natura 2000 prvih 30 godina - EU pogled na stanje provedbe u šumarstvu“

 

mr. Goran Kovač: „Referentna razina za šume

 

Damir Dramalija: Mogućnosti razvoja urbanog šumarstva u poduzeću Hrvatske šume

 

akademik Igor Anić: Pomlađivanje šuma oplodnim sječama na malim površinama

 

mr. Goran Kovač: Izvješćivanje o šumarstvu Republike Hrvatske prema međunarodnim obvezama

 

izv. prof. dr. sc. Alan Antonović: „Biorafinerije

 

Samir Glavaš: Zdravstveno stanje poljskog jasena

 

mr. sc. Konrad Kiš: Uspostavljanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu – nepresušni izvor konflikata između sektora šumarstva, poljoprivrede i zaštite prirode

 

prof. dr. sc. Marijan Šušnjar i Marin Bačić, mag.ing.silv.Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka

 

prof. dr. sc. Ivan Martinić: „Aktualnosti u propisima u području šumarstva - Novi Zakon o šumama (NN 68/18)

 

dr.sc. Matija Landekić /prof.dr.sc. Ivan Martinić: „Opasnosti i rizici kod pridobivanja drva u sastojinama stradalim od prirodnih nepogoda

 

 

prof. dr. sc. Ivan Martinić: Natura 2000 – modeli praktične primjene - iskustva Slovenije“ 

 

 

Samir Glavaš: Šumski red – praktični primjeri“ 

 

 

dr. sc. Sanja Perić: Unapređenje gospodarenja crnogoričnim šumskim kulturama u RH i značaj koncepta mješovitosti kao mjera prilagodbe na klimatske promjene

 

 

mr. Goran Kovač: „Promjene u Pravilniku za uređivanje šuma - označavanje šumskog zemljišta prema odredbama međunarodnih propisa te problematika izvješćivanja prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime i Kyoto protokolu

 

 

prof. dr. sc.Tomislav Poršinsky: „Iznošenje drva (šumske žičare, helikopter)

 

 

Silvija Zec, dipl.ing.šum.„Stanje u sektoru šumarstva i drvne industrije“

 

 

prof.dr.sc. Ivan Martinić i Silvija Zec, dipl.ing.šum.: „Aktualnosti u propisima u području šumarstva“ (Šibenik, 03. listopada 2014.)

 

 

prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky: Debljina kore pri preuzimanju drva“ i „Utjecaj propisnosti mjerenja oblovine na transport drva 

 

 

Domagoj Troha (EU project manager, Hrvatske šume d.o.o.): „EU fondovi u šumarstvu“

 

 

dr. sc. Dinka Matošević: "Invazivne vrste kukaca i opasnost za Hrvatsko šumarstvo"

 

 

prof. dr. sc. Ivan Martinić: „Aktualnosti u propisima – zaštita prirode i okoliša“                      

 

 

prof. dr. sc. Ivan Martinić: „Natura 2000 u šumarstvu RH – koncept“

 

 

dr. sc. Hrvoje Marjanović: „Gospodarenje šumama u svjetlu provedbe Kyoto protokola“

 

 

izv. prof. dr. sc. Željko Zečić: „Europski standardi za drvne sortimente“  

 

 

dr. sc. Marinko Prka: „Primjena HRN EN sustava normi za oblo drvo

 

 

izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić i mr. sc. Branko Belčić: „Procjena oštećenosti stabala hrasta lužnjaka za potrebe unaprjeđenja doznake stabala“ 

 

 

mr. sc. Mladen Komac: „Implementacija europskih direktiva u zakonodavstvo RH“ 

 

 

Goran Jakovac, dipl.ing.drv.ind.: „Potvrđivanje proizvoda i potvrđivanje tvorničke kontrole proizvodnje

 

 

 
 
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić: „Razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
 
 
 
 
 

 

mr. sc. Branko Belčić: „Biološka obnova šuma

 

 

dr. sc. Tomislav Dubravac: „Hrast lužnjak u Hrvatskoj i spačvanskom bazenu - važnost, povijest sušenja i dosadašnje spoznaje

 

 

Stjepan Dekanić, dipl.ing.šum.: „Uloga strukture sastojine i prorjednih zahvata u procesu sušenja hrasta lužnjaka“. 

 

 

mr. sc. Dubravko Janeš: „Izrada i provođenje odredbi gospodarenja i programa za gospodarenje šumama“ i „Šumski fond RH“.

 

 

dr. sc. Marinko Prka: „Problematika određivanja sortimentne strukture jednodobnih gospodarskih bukovih sastojina

 

 

prof. dr. sc. Marilena Idžojtić: „ Izbor i primjena ukrasnog drveća i grmlja u oblikovanju vrtova i parkova

 

 
 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru